Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Χορήγηση βεβαιώσεων λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος του/της συζύγου αστυνομικού, μακράν του τόπου κατοικίας

Αθήνα, 3-4-2020

Αρ. Πρωτ.: 301/6

 

Προς:

 

 

 

 

Κοιν.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

    Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

    (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

     κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

    (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

     κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο

     (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

     κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νο

     (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

4) Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

      (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

5) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

6) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

 Θέμα: «Χορήγηση βεβαιώσεων λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος

              του/της συζύγου αστυνομικού, μακράν του τόπου κατοικίας»

        Κύριε Αρχηγέ,

        Απευθυνόμαστε σε σας προσωπικά για να θέσουμε υπ’ όψη σας ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. κατά την κατάρτιση των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2020.

        Όπως θα γνωρίζετε, οι έγγαμοι αστυνομικοί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της, λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους, λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μόρια ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση.  Τούτο, πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας.

       Λόγω της εξάπλωσης του Κορονοϊού (Covid-19), αρκετές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ενώ σύμφωνα με την Πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δόθηκε  παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπώς, είναι πρακτικά αδύνατο να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις για τους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι εργάζονται μακράν του τόπου κατοικίας τους, λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος και τις οποίες θα κατέθεταν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να λάβουν τα αναλογούντα μόρια.

          Κύριε Αρχηγέ,

          Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα γύρω μας λόγω του κορονοϊού, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους αστυνομικούς, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα δικαιούμενα κατά περίπτωση μόρια, προτού καταρτιστεί ο πίνακας των μεταθέσεων μορίων για το έτος 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά