Σχετικά με Εμάς

Το 1994 μετά από σκληρούς αγώνες και δοκιμασίες, το όραμα των Αστυνομικών Υπαλλήλων γίνεται πράξη. Κατοχυρώνονται πλέον θεσμικά οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των Αστυνομικών με την ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του Ν.2265/1994. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την ίδρυση ημέρα με την ημέρα πενήντα οχτώ (58) πρωτοβάθμιων Ενώσεων σε όλη τη Χώρα και οι οποίες αποτελούν τα μέλη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) μια εκ των οποίων ήταν και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής (υπ.αριθμ.2702/95 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών).Επιπλέον, με το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011 η ενιαία Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, υποχρεωτικά διασπάστηκε σε πέντε(05) πρωτοβάθμιες Ενώσεις, όπου η μία εξ’ αυτών είναι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.

Μέλη της Ένωσης Αθηνών, δύναται να είναι οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες που ανήκουν στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.Συμπληρώνονται τριάντα (30) χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. Χρόνια θυσίας με πλείστους όσους σκληρούς και επίπονους αγώνες. Αγώνες που αναμφίβολα έφεραν στο χώρο μας θετικά και καρποφόρα αποτελέσματα.

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά