Παλαιότερες Ανακοινώσεις

15 Δεκεμβρίου 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2010
Αρ. πρωτ.: 228

ΠΡΟΣ: Όλες τις υπηρεσίες λεκανοπεδίου Αττικής

ΚΟΙΝ.: Π.Ο.ΑΣ.Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 2/37345/0004 από 4-6-2010Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, με την οποία υποχρεώθηκαν όλοι οι συνάδελφοι να απογραφούν το περασμένοκαλοκαίρι, προχθές, 13-12-2010 αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Απογραφήςwww.apografi.gov.gr η 2η Φάση της, η οποία περιλαμβάνει ταπαρακάτω στάδια :

 1. Την πιστοποίηση των Προϊσταμένων των ΔιευθύνσεωνΔιοικητικού ή Προσωπικού, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τουανθρώπινου δυναμικού τους.
 2. Την απογραφή όσων δεν απογράφησαν λόγω κωλύματος.
 3. Τη διόρθωση και συμπλήρωση των στοιχείων των ήδηαπογεγραμμένων.

  Η παραπάνω 2η Φάση της Απογραφής, σύμφωναμε το άρθρο 20 της προηγούμενης Κ.Υ.Α, διενεργείται για να ταυτοποιηθούν απότην Ενιαία Αρχή Πληρωμών τα στοιχεία των αμειβόμενων και σε περίπτωση μηταυτοποίησής των, μέσω των εκκαθαριστών μισθοδοσίας τους, να επικαιροποιούν τατυχόν λανθασμένα στοιχεία του μητρώου τους ή για να επικοινωνούν με τουςενδιαφερόμενους, για να απογραφούν στην περίπτωση που δεν το έχουν κάνει.
  Επισημαίνεται ότι, οιμισθοδοτούμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα απογραφήςμόνον αν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (Διαδικτυακή Εφαρμογή τηςΓενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών).
  Επίσης, όσοι υπόχρεοι δεν απογράφησαν για λόγουςανωτέρας βίας, θα απογραφούν μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού που ανήκουν,αιτιολογώντας τους λόγους μη απογραφής τους. Οι ημερομηνίες απογραφής καθώς καιλεπτομέρειες για την διαδικασία θα ανακοινωθούν από την επίσημη ιστοσελίδα τηςαπογραφής www.apografi.gov.gr στην οποία αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις πουαφορούν την απογραφή.
  Ύστερα από τα παραπάνω, η Ένωση Αστυνομικών ΥπαλλήλωνΑττικής, έχοντας πάντα ως βάση και αρχή της το συνάδελφο, θα παρακολουθεί τηνεξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας, θα σας ενημερώνει, μέσω ανακοινώσεων ή τηςνέας ιστοσελίδας της www.easya.gr για την πορεία αυτής και παράλληλα θα μπορείστα γραφεία της να συμβουλεύει – βοηθά τους συναδέλφους στη διαδικασίααπόκτησης κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet, εφόσον δε διαθέτουν.
  Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις τουΑρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να είναι σε εγρήγορση για την παρακολούθησητης παραπάνω διαδικασίας και την άμεση ενημέρωση των συναδέλφων, μέσω σχετικώνδιαταγών, προκειμένου να αποφευχθούν κωλύματα και καθυστερήσεις πουπαρατηρήθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διαδικασία της απογραφής, καθυστερήσειςοι οποίες πιθανόν να επιφέρουν προσωρινή παύση στη μισθοδοσία τωνσυναδέλφων.

  Για το Δ.Σ
  – Ο – -Ο-

  Πρόεδρος Γεν.Γραμματέας
  ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

  Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
  Κοντά
  Κοντά