Παλαιότερες Ανακοινώσεις

15 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Αρ. Πρωτ.:064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Η πρόσφατη έκδοση – ανακοίνωση των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, βάσει του Π.Δ. 100/2003 σε συνδυασμό με διάταξη του Ν. 3938/31-3-2011 αλλοίωσε κυριολεκτικά την αντικειμενικότητα.

Συγκεκριμένα η δυνατότητα που δόθηκε για το έτος 2011 να συμμετέχουν Αστυφύλακες προερχόμενοι από Ειδικούς Φρουρούς κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ίσχυαν έως την 20/2/2011 καταληκτική ημερομηνία, ανέτρεψε την ήδη υφιστάμενη δομή.

Η ωρίμανση της επετηρίδας αυτής βίαια ανετράπη με αποτέλεσμα το ισχύον καθεστώς να κλονιστεί σε βάρος αστυνομικών που προέρχονται κυρίως από το πλέον αντικειμενικότερο σύστημα προσλήψεων, αυτό των πανελληνίων εξετάσεων και των ήδη υπηρετούντων στην Αττική.

Με δεδομένο επίσης ότι το Π.Δ. 100/2003 βρίσκεται σε στάδιο τροποποίησης και ο Ν. 3686/2008 που ίσχυε από 1-1-2009 δεν παρείχε τη δυνατότητα στους ομογενοποιημένους αστυφύλακες να υποβάλλουν αιτήσεις πριν την παρέλευση της τριετίας, επιβάλλεται η προσβολή μέσω της νόμιμης οδού.

Κατόπιν τούτων καλούνται οι θιγόμενοι από το μέτρο αυτό και αρχικά οι κατ’ αύξοντα αριθμό σύμφωνα με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν να υποβάλλουν αίτηση στο σωματείο μας προς τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου με απώτερο σκοπό να κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα για την ακύρωση αυτών.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά