Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Εξελίξεις στην άδεια ανατροφης τέκνου απο ανδρες αστυνομικούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 29/11/2013 ανακοίνωσης μας ερχόμαστε να σας ενημερώσουμε ότι, με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από το Αρχηγείο ότι είχε αίσιο τέλος το μεγάλο θέμα της χρήσης άδειας ανατροφής τέκνου της παρ.3 του άρθρου 53 του Ν.3528/2007 και συνεπώς ο αστυνομικός υπάλληλος δικαιούται να λάβει το σύνολοτης 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου. Το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές και το ασκεί, έστω και αν η σύζυγός του έχει κάνει χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας του άρθρου 142 του Ν.3655/2008. Ο νόμος 4210/2013( ΦΕΚ 254/21-11-2013) καταργεί με την παρ.2 του άρθρου 6 κάθε νομικό κώλυμα που επικαλούνταν παλαιότερα το Αρχηγείο και δεν συμμορφώνονταν με την απόφαση C-519/2003 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έτσι ο κάθε δικαιούχος συνάδελφος επικαλούμενος τον ανωτέρω νόμο, μπορεί με αίτησή τουνα ζητά και να λαμβάνει το σύνολο των εννέα (9) μηνών ανατροφής τέκνου.

Το Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αισθάνεται δικαιωμένο από την εξέλιξη αυτή, γιατί με συνεχείς και μακροχρόνιες παρεμβάσεις συνέβαλλε στην οριστική επίλυση του μεγάλου αυτού θέματος.

Θα ήταν επίσης παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε τις Ενώσεις της περιφέρειας που συνέβαλλαν αποφασιστικά με τις ενέργειές τους και τους ευχαριστούμε και δημοσίως για την συνεχή συνεργασία μας.

Για το Δ.Σ.

-Ο- – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά