Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθήνα, 29-4-2014

Αρ. Πρωτ.: 039

Προς :

Υπηρεσίες Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:«ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Συνάδελφοι,

Στον πρόσφατο Νόμο (4249/2014) που αφορά την αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ρυθμίζονται και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, τα οποία εισήχθησαν, τόσο μετά από δικές μας προσπάθειες, όσο και μετά από αντίστοιχες της ΠΟΑΣΥ – άλλων θεσμικών οργάνων, προκειμένου να θεραπευτούν πληγές του παρελθόντος.

Μια εξ αυτών, είναι η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 50 του παραπάνω Νόμου, για την οποία η Ένωσή μας είχε γίνει αποδέκτης πολλών ερωτημάτων και πίεσε, μέσω του θεσμικού της ρόλου και με οποιονδήποτε τρόπο, για τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος.

Επειδή, σχεδόν καθημερινά, συνεχίζουμε να είμαστε αποδέκτες ερωτημάτων που αφορούν την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας της κατηγορίας των συναδέλφων που κλίθηκαν προς κατάταξη ή κυρώθηκαν οι πίνακες επιτυχίας τους το έτος 1989 και κατετάγησαν σε μεταγενέστερο χρόνο, δηλ. τα έτη 1994, 1995 & 1996 σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

Α. Η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας από την κλήση προς κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία – Πυροσβεστικό Σώμα ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι και την κατάταξη των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν με τις 6002/2/10στ/11.1.1989 και 5896Φ300.2/22.2.1989 (προκήρυξη και απόφαση αντίστοιχα) λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας από την κατάταξή τους, προς «θεμελίωση ΜΟΝΟ βαθμολογικής προαγωγής», εκτός των περιπτώσεων προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αποστρατείας. Συνεπώς, ο χρόνος της ψηφισθείσας ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις διοικητικές – βαθμολογικές προαγωγές των συναδέλφων αστυνομικών – πυροσβεστών που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και όχι για τις μισθολογικές διαβαθμίσεις – προαγωγές.

Β. Ως άνω χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη και δεν συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για άλλες συνέπειες.

Γ. Δεν επηρεάζονται – τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 40 του Ν.2190/1994 & 5 του Ν.3075/2002 που αφορούν την κατάταξη και την αναγνώριση ως συντάξιμου του επίμαχου χρόνου των ως άνω συναδέλφων. Άρα, οι ψηφισθείσες διατάξεις δεν επηρεάζουν το μέχρι σήμερα ισχύον μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς αυτών και δεν θα μπορούσαν άλλωστε, αφού τόσο το μισθολόγιο όσο και το συνταξιοδοτικό δίκαιο των ενστόλων είναι αυστηρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση μας παραμένει ανοιχτή για τις προτάσεις – τροποποιήσεις ρύθμισης θεμάτων της ως άνω κατηγορίας συναδέλφων, όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, προκειμένου, μέσα από το θεσμικό μας ρόλο και το ζήλο για προσφορά στο συνάδελφο, να αγωνιστούμε και να αλλάξουμε, όπου αυτό είναι εφικτό, τα κακώς κείμενα που ισχύουν δυστυχώς σήμερα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά