Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Αθήνα, 10-6-2014

Αρ. Πρωτ.: 060

Προς :

Υπηρεσίες Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωσή μας με την υπ’αρίθμ. 016 από 25-2-2014 ανακοίνωσή της προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και τους αρμόδιους φορείς είχε τονίσει την αντισυνταγματικότητα διατάξεων που αφορούν την καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης όσον αφορά τη διαβάθμιση του αστυνομικού προσωπικού που το λαμβάνει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (άγαμος ή έγγαμος), το φύλο, την ύπαρξη τέκνων κ.τ.λ. Τονίστηκε η ευθέως αντισυνταγματική διάκριση μεταξύ συζύγων αστυνομικών, όσον αφορά το ύψος του επιδόματος εξομάλυνσης που λαμβάνουν, καθώς στον έναν χορηγείται μεγαλύτερο ποσό από τον άλλον, στηριζόμενοι σε δικαστικές αποφάσεις που έχουν λάβει χώρα. Κατόπιν των πολλαπλών παρεμβάσεών μας και της συνεχούς πίεσης προς τους αρμοδίους, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη έκανε δεκτό το αίτημά μας και πλέον αναμένουμε τις ενέργειες του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενώ για την περεταίρω προώθησή του ζητήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι ώστε το ύψος του επιδόματος να καθίσταται πλέον το ίδιο και για τις γυναίκες και για τους άνδρες αστυνομικούς.

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση των αρμοδίων να άρουν όποια αδικία και επίσης να προβλέπεται και ευνοϊκή διάταξη που να μην διαχωρίζει τους αστυνομικούς διαζευγμένους γονείς σε αυτούς που έχουν την επιμέλεια και σε αυτούς που δεν την έχουν πλην όμως επιβαρύνονται με την υποχρέωση της διατροφής του α. 1489 Α.Κ. και να αντιμετωπίζονται οι τελευταίοι σαν ελεύθεροι και σαν να μην έχουν ίχνος οικογενειακών βαρών! Ελπίζουμε να αποκατασταθεί και αυτή η αδικία χωρίς να πρέπει να καταφεύγουμε συνεχώς στη δικαιοσύνη για τα αυτονόητα και επιτέλους οι δικαστικές αποφάσεις όχι μόνο να παίρνονται αλλά και να τηρούνται.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά