Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση τρίμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές στη περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω»

ΣΧΕΤ.: α) Νόμος 3528/2007 (Νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας).

β) Άρθρο 26 παρ.2 του Νόμου 4305/2014.

Η Ένωσή μας updated ότι απορρίφθηκε αίτημα άδειας χορήγησης τρίμηνης άδειας μετ’ αποδοχών, σε πατέρα αστυνομικό τριών ανήλικων τέκνων, με το νεότερο εξ αυτών να προέρχεται από προηγούμενο γάμο, όπως προβλέπεται από τον Ν.3528/2007 άρθρο 53 παρ.1, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθ.26 του Ν.4305/2014, διότι δεν λογίζεται από την Υπηρεσία ως τρίτεκνος, λόγω «κενό» νόμου, με συνέπεια η περίπτωσή του να ερμηνεύεται από την Υπηρεσία με δυσμενή τρόπο για τον υπάλληλο.

Ο εν λόγω συνάδελφος υποβάλλοντας το αίτημα για την ανωτέρω άδεια του ζητήθηκε από την Υπηρεσία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι έχει τρία τέκνα και υπεύθυνη δήλωση της συζύγου ότι δεν έχει κάνει χρήση αυτής(στην περίπτωση που έχει δικαίωμα χρήσης). Στην προκειμένη περίπτωση, ο υπάλληλος προσκομίζει μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθότι μόνον αυτός έχει δικαίωμα χρήσης της άδειας, καθότι η μεν πρώην σύζυγος είναι μητέρα ενός (1) τέκνου η δε νυν σύζυγος έχει δύο (2) τέκνα.

Το αίτημα απορρίφθηκε βάση της παρ.3 του άρθρου 10α του Π.Δ.27/86, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση διάζευξης ή διάσταση, την ανωτέρω άδεια δικαιούται ο έχων την επιμέλεια, εδάφιο το οποίο προφανώς αφορά τους γονείς που έχουν τρία τέκνα μαζί.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση που μόνο ο ένας γονέας είναι τρίτεκνος έχοντας τρία ανήλικα τέκνα αλλά το ένα εξ αυτών από προηγούμενο γάμο και παρότι έχει την γονική μέριμνα και την φροντίδα αυτού και οικονομικά και φυσικά στον χρόνο που του αντιστοιχεί, δεν του χορηγείται η εν λόγω άδεια γεγονός που θεωρούμε άδικο αφού οι διαζευγμένοι πατέρες ακόμη και με πρόσφατη δικαστική δικαίωση τους με την χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης, αναγνωρίστηκε ότι ακόμα και αν δεν έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους δεν αποχαρακτηρίζονται από την έννοια του γονέα. Εφόσον η χορήγηση της άδειας αυτής έχει ως σκοπό την προστασία της οικογένειας και την διευκόλυνσης της συμφιλιώσεως επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής του υπαλλήλου, η οποία προκύπτει από την γέννηση τρίτου τέκνου και άνω και εφόσον το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ασκήσει μόνο ο ένας γονέας θεωρούμε απαραίτητη την ερμηνεία του νόμου προς την κατεύθυνση αυτή και όχι την εξαίρεση του υπαλλήλου, ελλείψει διευκρινήσεως του νομοθέτη για την παραπάνω περίπτωση.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και την τοποθέτησή σας ως προς το θέμα αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθότι, το δικαίωμα χρήσης της άδειας μπορεί να ασκηθεί έως την ηλικία των έξι (6) ετών του τρίτου παιδιού, αλλά και προς αποφυγή παρόμοιων αδικιών στο μέλλον.

Δηλώνουμε επίσης ότι η Ένωση Αθηνών θα στηρίξει με κάθε ένδικο ή μη τρόπο κάθε αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζόμενων γονέων αστυνομικών έτσι ώστε να προστατευτούν ο θεσμός της οικογένειας, τα τέκνα που αποτελούν ότι πιο πολύτιμο συστατικό της κοινωνίας μας, σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την πατρότητα και τη μητρότητα.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά