Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΛΕΙΨΑΝΔΡΙΑ ΣΤΟ Α.Τ. ΚΑΙ Τ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Αθήνα,    6-5-2017    

Αρ. Πρωτ.: 036

 

Προς:

Κοιν.:

Υπηρεσίες Αθηνών

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Την Τρίτη 2/5/2017, αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ένωσής μας συνάντησε τους «ηρωικούς» συναδέλφους που έχουν απομείνει να υπηρετούν στο Α.Τ. και Τ.Α. Αμπελοκήπων, από τους οποίους μας μεταφέρθηκε η ζοφερή υπηρεσιακή καθημερινότητα που  βιώνουν.

 Συγκεκριμένα:

Α.Τ. Αμπελοκήπων:

Η έλλειψη προσωπικού αγγίζει πλέον το 60% της οργανικής δύναμης ενώ μεγάλο ποσοστό της υπάρχουσας (περίπου το 50%) είναι αποσπασμένο επί το πλείστον στη φύλαξη πολιτικών προσώπων και οικιών αυτών, με αποτέλεσμα το προσωπικό που απομένει, μετά βίας να καλύπτει τις πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας και τα πάρεργα αυτής (επιδόσεις δικογράφων κλπ).

Τα ρεπό χορηγούνται με δυσκολία λόγω της έλλειψης προσωπικού και των «έκτακτων» Διαταγών για λήψη μέτρων τάξης, οι οποίες πλέον έχουν μετατραπεί σε τακτικές με την συχνότητα που εκδίδονται.

Επίσης, ένα σοβαρό θέμα που διαπιστώσαμε, είναι η έλλειψη υγιεινών συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας, λόγω έλλειψης συνεργείου καθαρισμού, με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας. Οι συνάδελφοι για μια ακόμη φορά καλούνται με δικά τους έξοδα να αγοράζουν είδη καθαριότητας, ενώ όπως διαπιστώσαμε οι κρατούμενοι του Τμήματος ζητούσαν από τους συναδέλφους είδη καθαριότητας για να καθαρίσουν οι ίδιοι τον χώρο των κρατητηρίων και τις τουαλέτες!!!

Τ.Α. Αμπελοκήπων:

Και στο Τ.Α. Αμπελοκήπων το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού η οποία αντιμετωπίζεται με ενισχύσεις από άλλες υπηρεσίες προκειμένου να καλύπτονται οι πάγιες καθημερινές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η μόνιμη Δύναμη που  εκτελεί υπηρεσία καθημερινά στο Τμήμα  ανέρχεται μόλις στο 20% περίπου της προβλεπόμενης οργανικής  Δύναμης, ενώ από την ενισχυτική Δύναμη, η μισή διατίθεται μόνιμα σε φύλαξη οικίας Υπουργού.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων του τμήματος ασφαλείας, η καθυστέρηση  διεκπεραίωσης  των δικογραφιών, ενώ η Διοίκηση με τους  «ηρωικούς» συναδέλφους καλούνται καθημερινά να ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες (γραμματεία, ταυτότητες, έκδοση βεβαιώσεων κλπ). Επίσης, όπως και στο οικείο Α.Τ., η Πολιτεία δεν παρέχει ούτε τα αυτονόητα, όπως αναλώσιμα υλικά (χαρτί Α4, μελάνια κλπ) και συνεργείο καθαριότητας τα οποία καλύπτονται, είτε από χορηγίες ιδιωτών, είτε με έξοδα των ίδιων των αστυνομικών.

          Η Ένωση Αθηνών για ακόμα μια φορά δεν θα σταθεί μόνο στην ανάδειξη των σοβαρών αυτών ζητημάτων, αλλά θα απευθυνθεί αρμοδίως, επιζητώντας λύσεις ακόμα και μέσω της νομικής οδού, όπου και αν αυτό κριθεί  αναγκαίο. 

Έως πότε η Πολιτεία θα βασίζεται μόνο στο φιλότιμο του Αστυνομικού;

Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                                   – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας

                                            

   ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                     ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά