Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Εκλεγμένοι αστυνομικοί σε Ο.Τ.Α.

Αθήνα, 21-10-2019 

Αρ. Πρωτ: 700/1-α   

Προς:

 

 

 

 

Κοιν.:

1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

    κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

    (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

    Αντιστράτηγο κ .ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

    (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

1) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

2) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θέμα: «Εκλεγμένοι αστυνομικοί σε Ο.Τ.Α.»

     Κύριε Υπουργέ,

     Κύριε Αρχηγέ,

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα, έγγραφο που κατέθεσαν στην Ένωσή μας, αστυνομικοί – μέλη μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι καίτοι έχουν εκλεγεί δημοτικοί – τοπικοί σύμβουλοι σε Δήμους και Κοινότητες, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019, εντούτοις, αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση έχουν λάβει από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο αίτημα που έχουν υποβάλλει προς μετακίνηση στις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Δήμου ή Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί και εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.

     Κύριε Υπουργέ,

     Κύριε Αρχηγέ,

   Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και εκδηλώσετε έγκαιρα από πλευράς σας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά