Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Α. με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

     Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών μετά τις ενημερώσεις των Διευθυντών νευραλγικών Διευθύνσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, συνέχισε τις ενημερωτικές συναντήσεις της με την κορωνίδα της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος.

    Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ. Στη συνάντηση, εκτός από τον κ. Αρχηγό του Σώματος, παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος του Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, καθώς επίσης και ο  Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, με τη συνδρομή του οποίου προγραμματίστηκε η συνάντηση.

    Στον κύριο Αρχηγό καταθέσαμε το κάτωθι Υπόμνημα,  το οποίο παραθέτουμε αυτοτελές:

           ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό

Πάνω από 4.100 κενές οργανικές θέσεις Υπηρεσιών που ανήκουν διοικητικά στη Γ.Α.Δ.Α.

Αποσπασμένοι σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας

Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι παραμένουν αποσπασμένοι στην επαρχία  για πολλά έτη, κατά παρέκκλιση κάθε προβλεπόμενης διάταξης.

           Χρόνος εργασίας

 • Μη τήρηση του Π.Δ. 394/2001 (Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού).
 • Μη τήρηση του Π.Δ. 173/2013 (Έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση).

Εξορθολογισμός μέτρων

Επιβαλλόμενη η άμεση ανάγκη εξορθολογισμού των μέτρων και έγκαιρη ανακοίνωσή τους από τις προϊστάμενες Υπηρεσίες, ούτως ώστε να μην κατασπαταλάται Αστυνομικό προσωπικό σε πάρεργα, να μην δυσχεραίνεται η καθημερινή λειτουργία και οι τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών και να μην διαταράσσεται ο οικογενειακός προγραμματισμός των εργαζόμενων αστυνομικών.

Σταθεροί – ακίνητοι στόχοι

Οι Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. διαθέτουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό των υπηρετούντων σε αυτές, σε σταθερούς – ακίνητους στόχους κάθε είδους, κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (Π.Δ. 141/1991, Υπουργική Απόφαση 7001/1994 που διέπει την λειτουργία της Δ.Α.Ε.Α.).  Πέραν του σαφούς εργασιακού ζητήματος που προκύπτει από τη φύλαξη σταθερών στόχων, τίθεται και το ζήτημα της απόκλισης της κύριας αποστολής Υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Καμία απόδοση ευθυνών σε εκείνους που έχουν την αρμοδιότητα για τη μη τήρηση των ανωτέρω προβλεπομένων.

Ασαφείς εντολές

Ασάφεια επιχειρησιακών εντολών ακόμα και στις πιο απλές εκδηλώσεις που μπορεί να αποβεί μοιραία για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, είτε να τους οδηγήσει σε πειθαρχικές – ποινικές διώξεις.

Επιβαλλόμενες αλλαγές στη νομοθεσία

 • Σαφής νομοθετική – θεσμική θωράκιση των αστυνομικών ώστε να μπορούν να εκτελούν απερίσπαστοι τις εντολές της εκάστοτε Ηγεσίας.
 • Αλλαγή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.
 • Θέσπιση θεσμού συνηγόρου του αστυνομικού.

`

  Αναλώσιμα υλικά και υλικοτεχνικός εξοπλισμός

 • Έλλειψη αναλωσίμων υλικών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων της ΓΑΔΑ.
 • Έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων και απαρχαιωμένος στόλος που τον καθιστά επικίνδυνο για τους επιβαίνοντες αστυνομικούς.
 • Η επιδιόρθωση βλαβών σε οχήματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λαμβάνει χώρα πολλάκις με χορηγίες ή ιδίες δαπάνες των εργαζομένων αστυνομικών.
 • Προβληματικό αναλογικό σύστημα επικοινωνιών εν έτη 2019 που δεν τιμά μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προβληματική παραμένει η συντήρηση των ανελκυστήρων

                                                                   Καθαριότητα

Σε πολλές Αστυνομικές Υπηρεσίες της Αθήνας δεν ανέλαβαν ποτέ καθήκοντα οι συμβασιούχοι υπάλληλοι καθαριότητας, με αποτέλεσμα από αρχές του έτους να μην υπάρχει καθόλου καθαριότητα ή αυτή να πραγματοποιείται με ιδία έξοδα των υπηρετούντων συναδέλφων μας. Επίσης σε καμία Αστυνομική Υπηρεσία δεν προβλέφθηκε να πραγματοποιείται τακτική απολύμανση των χώρων από αρχές του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες.

   Κώδικας Μεταθέσεων

 • Πρόβλεψη αντικειμενικών κριτηρίων, τόσο στις μεταθέσεις εντός Διευθύνσεων, όσο και των κάθε είδους αποσπάσεων.
 • Θέσπιση Β’θμιων Συμβουλίων Μεταθέσεων τα οποία θα εξετάζουν τις προσφυγές του Α’θμιου Συμβουλίου, όπως συμβαίνει και στα Πειθαρχικά Συμβούλια. Είναι αντιδεοντολογικό η ίδια σύνθεση να εξετάζει και τις προσφυγές των μεταθέσεων που διέταξε η ίδια.
 • Σαφής νομοθέτηση του συνταγματικού δικαιώματος της προσφυγής εντός πενθημέρου από την κοινοποίηση, σε Διαταγή απόσπασης – προσωρινής μετακίνησης χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στις οποίες χορηγείται Φύλλο Πορείας.
 • Επανυπολογισμός μορίων χιλιομετρικής απόστασης μετά τη χάραξη νέων εθνικών οδών.

Τροποποίηση του Π.Δ. για την Δ.Ε.Υ.

Επαναφορά στο πρότερο καθεστώς για τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, με κατάργηση του Π.Δ. 65/2019.

                 Σύσταση Ακίνητων Στόχων της Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

Ανάγκη σύστασης του Τμήματος Ακίνητων Στόχων της Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 178/2014.

   Ανεξόφλητα υπομνήματα

Εκατομμύρια ευρώ ανεξόφλητων υπομνημάτων οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις από το 2016 έως σήμερα που αφορούν ημερήσιες αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης και έξοδα διανυκτέρευσης. Πάνω από 1.000.000 ευρώ απλήρωτα στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. Ενώ τα εν λόγω αιτήματα για την έγκριση των δαπανών μετακίνησης Αστυνομικών σε όλη τη χώρα για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους είχαν εγκριθεί, η αρμόδια οικονομική Υπηρεσία (Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.) της οποίας προΐσταται απευθείας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αρνείται να αποζημιώσει στις Διαχειρίσεις των Διευθύνσεων λόγω νομικού κωλύματος που δημιούργησε η προηγούμενη Κυβέρνηση.  Ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ.

Ανεξόφλητες επίσης παραμένουν από την ίδια Υπηρεσία του Υπουργείου, δαπάνες που αφορούν οδοιπορικά έξοδα αστυνομικών, οι οποίοι ασθένησαν πριν τη λήξη της απόσπασής τους με έξοδα Δημοσίου και λόγω της ασθένειας παρέμειναν παραπάνω ημέρες στον τόπο της απόσπασης, από αυτές που αρχικά όριζε η Διαταγή της απόσπασης.

        Αποδέσμευση από τις επιδόσεις των Δικογράφων

Εδώ και χρόνια παρατηρείται επιβάρυνση των Αστυνομικών Υπηρεσιών με την επίδοση των δικογράφων (Δικαστικών- Στρατιωτικών αρχών) στους πολίτες, γεγονός που στερεί σημαντικό αριθμό συναδέλφων από το κύριο έργο της ΕΛ.ΑΣ., την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα πολλαπλασιαζόμενα καθημερινώς κενά που  παρατηρούνται στις οργανικές θέσεις του Σώματος,  επιβάλλει να τεθεί το ζήτημα της αποδέσμευσης  από τις επιδόσεις των δικογράφων σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε να αναλάβουν την επίδοση αυτών οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.

                                                      Φύλαξη πειστηρίων

Μετά τις εξιχνιάσεις εγκλημάτων και την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας από τις αστυνομικές αρχές, υποβάλλεται στις εισαγγελικές αρχές η δικογραφία, μαζί με τα πειστήρια των αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Τμήματα Πειστηρίων που λειτουργούν στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη φύλαξη και αποθήκευση των πειστηρίων. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να τα παραλάβουν και οι Εισαγγελίες επιστρέφουν τα πειστήρια, συντάσσοντας υπηρεσιακά σημειώματα για τη φύλαξή τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες (λόγω έλλειψης χώρων). Το αποτέλεσμα είναι να τα παραλαμβάνει για φύλαξη εκ νέου η Ελληνική Αστυνομία, η οποία καίτοι δεν διαθέτει ειδικούς χώρους φύλαξης πειστηρίων, έχει επιφορτιστεί και με αυτό το πάρεργο.

           Χειριστές x-ray προς ενίσχυση των Επισήμων  

Ενισχυτική δύναμη από τις μάχιμες Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων για χειρισμό συσκευών X-RAY, ενώ οι αστυνομικοί που διατίθενται δεν είναι πιστοποιημένοι.

                 Εκλεγμένοι αστυνομικοί σε Ο.Τ.Α.

Αστυνομικοί έχουν εκλεγεί δημοτικοί – τοπικοί σύμβουλοι σε Δήμους και Κοινότητες, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019. Εντούτοις, αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση έχουν λάβει από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο αίτημα που έχουν υποβάλλει προς μετακίνηση στις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Δήμου ή Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί και εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.

               Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών

Τι μέλλει γενέσθαι με την εν λόγω Υπηρεσία στην ίδρυση της οποίας ήμασταν αντίθετοι και από την οποία καθημερινά μετακινείται προσωπικό προς άλλες Υπηρεσίες; Θα συνεχίσει η λειτουργία της;

                   Ατιμωρησία Διοικητών Υπηρεσιών

Άμεσα αποδεικνύονται τα αντανακλαστικά της Υπηρεσίας σε περιπτώσεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος από το προσωπικό, με την κατά γράμμα εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. Τα ίδια αντανακλαστικά δεν παρατηρούνται όμως και σε περιπτώσεις αναφορών παραπόνων ή καταγγελιών του προσωπικού εις βάρος Διοικητών τους. Οι Π.Δ.Ε. συνήθως καταλήγουν με μαγικό τρόπο στο αρχείο. Αυτό έχει ως συνέπεια την εμπέδωση αισθήματος  ατιμωρησίας Διοικητών που συστηματικά καταστρατηγούν τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του προσωπικού, λόγω της εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου κατά το δοκούν από πλευράς των αρμοδίων για την άσκηση  πειθαρχικού ελέγχου. Ζητάμε ισονομία.

         Ο κ. Αρχηγός, μελετώντας το υπόμνημα κατέγραψε με προσοχή τα περισσότερα θέματα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Μας πληροφόρησε δε, ότι δρομολογεί θεσμικές αλλαγές μέσω επικείμενων Προεδρικών Διαταγμάτων που θα λύσουν παθογένειες πολλών ετών, ενώ τόνισε πως μελετά ήδη τρόπους ώστε να ενισχυθεί το οργανόγραμμα της Γ.Α.Δ.Α. , καθ’ ότι εκεί παρατηρείται το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης δύναμης. Αναφορικά με τους ακίνητους στόχους, ανέφερε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να  εξορθολογηθούν. Σχετικά με το ζήτημα των ολοένα αυξανόμενων μέτρων τάξης, ασφάλειας & τροχαίας, δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει διάλογο με την Ένωσή μας με απώτερο σκοπό τον τη μετρίαση – ελάττωσή  τους.  Στο θέμα των επικοινωνιών  τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από το Αρχηγείο η διαδικασία για παραγγελία νέων ασυρμάτων. Για την καθαριότητα  μας έκανε γνωστό ότι το Αρχηγείο από το νέο έτος προσανατολίζεται στην αλλαγή της μέχρι σήμερα διαδικασίας, με ανάθεση πλέον ανά Διεύθυνση. Για την κατασπατάληση δύναμης με τις επιδόσεις δικογράφων, πρόκρινε ότι μια καλή λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η αποστολή τους  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αφού πρόκειται για μια διαδικασία, όπως ανέφερε, η οποία εφαρμόζεται και στα Διοικητικά Δικαστήρια.  Για τα ανεξόφλητα υπομνήματα οδοιπορικών εξόδων για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις από το 2016 έως σήμερα, τα οποία ως Ένωση Αθηνών πρώτοι αναδείξαμε, μας μετέφερε ότι δρομολογείται άμεση επίλυση με σχετική κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή. Επίσης, άμεσα προωθούνται και διατάξεις προς ψήφιση στη Βουλή, οι οποίες θα τροποποιούν τον Ποινικό Κώδικα. Για τους εκλεγμένους στους Ο.Τ.Α. μας έκανε σαφές ότι στο αμέσως χρονικό διάστημα θα τηρηθεί η νομοθεσία, με την χορήγηση των σχετικών Φ.Π. σε αυτούς που έχουν υποβάλλει αίτημα μετακίνησης στον τόπο όπου έχουν εκλεγεί.

      Ως Ένωση Αθηνών δεν πιστεύουμε, από την πλευρά μας, ότι κάποιος διαθέτει μαγικό ραβδί και θα λύσει τα πάντα ως δια μαγείας, αλλά όπως τονίσαμε και στην Ηγεσία, αν τα ζητήματα αυτά δεν επιλυθούν στο μεγαλύτερο  μέρος τους, δε θα μπορούμε ποτέ να μιλάμε για πραγματική αστυνόμευση, σοβαρές εργασιακές συνθήκες και επαγγελματισμό, αλλά μόνο για φιλότιμο και τύχη.  Εμείς λοιπόν, επειδή δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε δυναμικά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους – μέλη μας, έχοντας πλήρη επίγνωση το πόσο κάποιες φορές ενοχλούμε !!!

     Θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση και σε διαρκή ετοιμότητα, παρακολουθώντας  συνεχώς όλες τις εξελίξεις, ενισχύοντας τον αγώνα του συνδικαλιστικού μας κινήματος,  μέχρι οριστικής  θετικής αντιμετώπισης και επίλυσης των αναφερόμενων στο υπόμνημά μας, ζητημάτων.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά