Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Δυνατότητα παραμονής στο Σώμα αστυνομικού προσωπικού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, το οποίο συνταξιοδοτείται

 

Αθήνα,  27-11-2019  

Αρ. Πρωτ.: 500/5

 

Προς:

 

Κοιν.:

 

 

 

 

 

1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

     κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

     (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

     κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο

     (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο

     (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

     Αντιστράτηγο κ .ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

     (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

4) Πολιτικά Κόμματα

 5)Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

 

Κύριε Υπουργέ,

  Κύριε Υφυπουργέ,

     Με το παρών έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί της αυξανόμενης ανησυχίας και αναστάτωσης που έχει προκαλέσει στα μέλη μας, η τροποποίηση του Π.Δ. 128/2010 με το  άρθρο 3 Π.Δ. 7/2019, με αποτέλεσμα μια σοβαρή – κατά την άποψή μας – αδικία, που τελείται εναντίον τους.

     Συγκεκριμένα, όσοι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον του εξαμήνου την τελευταία τριετία για λόγους υγείας και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), στερούνται της δυνατότητας να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με αίτησή τους ανά έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

     Η συντριπτική πλειοψηφία της παραπάνω κατηγορίας αφορά ιδίως συναδέλφους που απουσίασαν λόγω παθήσεων – τραυματισμών εν ώρα υπηρεσίας,  αλλά όχι ένεκα αυτής και βεβαίως σε πάσχοντες για σοβαρότατους λόγους υγείας που το όλον υπηρεσιακό βιογραφικό τους  τα προηγούμενα χρόνια,  ήταν ευσυνείδητο.

     Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και προς άρση των αδικιών που έχουν προκύψει,  προτείνουμε την κατάργηση του 4ου εδαφίου της παρ.2  του άρθρου 1 του Π.Δ. 128/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ 7/2019 , με εξαίρεση  όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄89). Σε κάθε περίπτωση που η Ηγεσία για δικούς της λόγους δεν επιθυμεί την κατάργησή του, τότε για την ορθολογικότερη και δικαιότερη εφαρμογή του νόμου προτείνουμε την τροποποίηση του παραπάνω εδαφίου, φέροντας ως παράδειγμα:

      Αστυνομικός με 35 έτη υπηρεσίας ο οποίος ουδέποτε πήρε αναρρωτική άδεια επί 33 έτη αλλά την τελευταία τριετία απουσίασε από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας πλέον του εξαμήνου, διαγράφεται ή αποστρατεύεται, ενώ ο αστυνομικός ο οποίος απουσίαζε μέσο όρο 80 μέρες κάθε έτος στα πρώτα 32 χρόνια της σταδιοδρομίας του  και την τελευταία τριετία δεν έλαβε αναρρωτική άδεια, μπορεί να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία!!!

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

     Για να παύσει  αυτή η σύγχυση στους συναδέλφους – μέλη μας, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπ’ όψιν σας οι ανωτέρω προτάσεις μας και με άμεση παρέμβασή σας καταργηθούν ή τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις οι οποίες κατά την άποψή μας, μας επιδεικνύουν  τιμωριτική διάθεση προς τον αστυνομικό.

     Οι προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών απορρέουν από τις αρχές που διέπουν το καταστατικό της και στοχεύουν αποκλειστικά στην προστασία και προώθηση των συμφερόντων των μελών της.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά