Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση νομικών υπηρεσιών-Έγκριση Οικονομικού, Διοικητικού απολογισμού

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 200/38

 

Αναβάθμιση νομικών υπηρεσιών –

Έγκριση Οικονομικού, Διοικητικού απολογισμού

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ύστερα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17/09/2020, αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων Νομικών Υπηρεσιών για τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κάτι τέτοιο άλλωστε αποτελούσε διαχρονικά αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε παρερμηνείες, με απώτερο σκοπό την εκατέρωθεν προστασία τόσο των μελών της Ένωσης, όσο και του Νομικού Τμήματος.

Από δω και στο εξής το ενδιαφερόμενο μέλος που θα επιθυμεί νομική κάλυψη και συνδρομή, θα επικοινωνεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και μόνο με τα γραφεία της Ένωσης στα τηλ: 210-5236302, 210-5249914 κατά τις ώρες (09:00-20:00), προκειμένου να προσέρχεται και να προμηθεύεται με το ειδικό αριθμημένο κουπόνι που θα είναι υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αθηνών και με την επίδειξη του οποίου θα πραγματοποιεί τις συναντήσεις με τον Νομικό Σύμβουλο σε χώρο των γραφείων της Ένωσης επί της οδού Καρύστου 3-Αθήνα. Σε έκτακτες περιπτώσεις και σε ώρες που τα γραφεία της Ένωσης είναι κλειστά και απαιτηθεί νομική συνδρομή, το απλό μέλος θα επικοινωνεί με τον Αντιπρόεδρο Νομικών Υποθέσεων κ. Κυριακάκο Παναγιώτη ή με κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, είτε με εκλεγμένους αντιπροσώπους εν συνεχεία θα ακολουθείται απαρέγκλιτα η προαναφερόμενη διαδικασία.

 Επιπρόσθετα, τα μέλη μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νομική συνδρομή της Ένωσής μας αφορά αυστηρά νομικές ή πειθαρχικές υποθέσεις και περιστατικά  που έλαβαν χώρα ΕΝΤΟΣ Υπηρεσίας και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Κατ΄αυτό τον τρόπο η Ένωσή μας θα είναι σε θέση να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο όλων των υποθέσεων που αναλαμβάνει το νομικό της τμήμα, να παρακολουθεί την εξέλιξή τους ενημερώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέλη και εν γένει να παρίσταται με αντιπροσωπία του Διοικητικού της Συμβουλίου σε υποθέσεις που θα κριθεί αναγκαίο.

Επίσης λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό και επειδή εξαιτίας των συνθηκών, δεν υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε ο Οικονομικός και ο Διοικητικός απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 03-05-2019 και 11-07-2019 αντίστοιχα έως 30-06-2020 από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ΄όψη τις εισηγήσεις του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης και κινούμενοι με βάση το Καταστατικό, τον Ν.1264/82, τον Αστικό Κώδικα και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί, υπό την αίρεση πάντοτε της Γενικής Συνέλευσης, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά