Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ειδικές διευκολύνσεις για τις άδειες των αστυνομικών

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 302/9

 

Προς: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

              κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Υπουργό Εσωτερικών

              κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         3) Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

              κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         4) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

             Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Κοιν.:  Πίνακας αποδεκτών

 

Θέμα: «Ειδικές διευκολύνσεις για τις άδειες των αστυνομικών»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 302/2/76γ από 13/12/2020 ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας, εγκρίθηκε το αίτημά της για την χορήγηση αδειών στο αστυνομικό προσωπικό, οι οποίες είχαν ανασταλεί.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για λόγους ελάχιστης αναγνώρισης της συνεισφοράς του αστυνομικού προσωπικού στον αγώνα που δίνει καθημερινά για να σταθεί η χώρα όρθια απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού, οφείλουμε να θέσουμε κάποιες επισημάνσεις που αφορούν τους υπηρετούντες αστυνομικούς της Αθήνας:

  • Το συντριπτικό ποσοστό των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αθήνα κατάγεται από την Περιφέρεια και επειδή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό μάχεται στην πρώτη γραμμή για την αποτροπή διασποράς του covid-19, χωρίς τη δυνατότητα λήψης αδειών, είναι κατά την άποψή μας υποχρέωση της Πολιτείας (αφού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 από 12/12/2020 Κ.Υ.Α. απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της Περιφέρειας της Αττικής) να τους επιτρέψει ΕΚΤΑΚΤΩΣ τη δυνατότητα μετακίνησης στον προορισμό που θα δηλώσουν, για την περίοδο από 18/12/2020 έως 10/01/2021, με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που θα τους χορηγηθεί και με πρόσφατο αποτέλεσμα τεστ covid-19 στο οποίο θα έχουν υποβληθεί, τόσο κατά την αναχώρησή τους, όσο και κατά την επάνοδό τους.
  • Όσοι αστυνομικοί δεν υποβάλλουν αναφορά για την χορήγηση της κανονικής άδειας, είτε υποβάλλουν αίτηση για τμηματική χορήγησή της, να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3. και του άρθρου 13 παρ. 6 του Π.Δ. 27/1986.
  • Επιβεβλημένη και αυτονόητη θεωρούμε την περαιτέρω παράταση  των αδειών του έτους 2020 πέραν του Μαρτίου 2021,  ώστε να μην υπάρξει «πίεση» υποχρεωτικής χορήγησής τους, να εξαϋλωθούν οποιοιδήποτε κίνδυνοι απώλειάς τους και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε υπηρεσιακές «ανωμαλίες».

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ,

         Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας, (αφού οι προγραμματισμένες άδειες του αστυνομικού προσωπικού θα ξεκινήσουν στα τέλη της εβδομάδας που ξεκινάει αύριο), ώστε να ρυθμιστούν τα προαναφερόμενα δίκαια αιτήματά μας, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών στον τιτάνιο αγώνα που έχουν επιφορτιστεί.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

Πίνακας Αποδεκτών:

 1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

     κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 2) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

     Αντιστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3) Πολιτικά Κόμματα

4) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

5) Αστυνομικές Υπηρεσίες

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά