Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αίτημα για παράταση βραχείας άδειας 2020

Αθήνα,16 Μαρτίου 2021    

Αρ. Πρωτ.:302/11

 

Προς:  Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Κοιν.:  Πίνακας αποδεκτών

Θέμα: «Αίτημα για παράταση βραχείας άδειας 2020»

Κύριε Αρχηγέ,

Δεν είναι λίγα τα μέλη της Ένωσής μας τα οποία επικοινωνούν με τα γραφεία μας, προκειμένου να μας ενημερώσουν για το γεγονός ότι υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να απωλέσουν  τη βραχεία άδεια έτους 2020, η οποία είχε παραταθεί με προηγούμενη διαταγή σας, έως τέλη Μάρτη του 2021.

Κύριε Αρχηγέ,

Εξαιτίας των αδιάλειπτων μέτρων για την αποτροπή διασποράς του covid-19 στην κοινωνία, αλλά και εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων της Ηγεσίας, καθίσταται δύσκολη έως ανέφικτη η χορήγηση της βραχείας άδειας, αφού το προσωπικό δεν επαρκεί ώστε να καλύψει τις καθημερινές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που ανακύπτουν, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες απώλειας των δικαιούμενων ημερών λήψης της βραχείας άδειας.

Κύριε Αρχηγέ,

        Επειδή οι αιτιάσεις των συνάδελφων ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο παράτασης βραχείας άδειας έτους 2020 μέχρι τα μέσα του μήνα Απριλίου 2021.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Πίνακας Αποδεκτών:

1) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. ΚΟΝΔΥΛΗ Χρήστο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3)  Π.Ο.ΑΣ.Υ.

4) Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθήνας

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά