Άρθρα Εφημερίδας

Μετανομασία Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Του Αυρηλιώνη Γεωργίου, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

      Με τον Νόμο 4760/20 , ο οποίος δημοσιεύτηκε την 11-12-2020, ΦΕΚ 247-Α’ , το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας), μετονομάστηκε σε ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας). Παράλληλα επήλθαν και κάποιες αλλαγές στον ιδρυτικό του νόμο 3655/2008, οι οποίες ήταν αναγκαίες τόσο για την καλύτερη λειτουργία του Ταμείου, όσο και γιατί από το 2016 τα Επικουρικά Ταμεία έχουν υπαχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. νυν Ε.Φ.Κ.Α. Πλέον στον Φορέα μας ανήκουν τα Ταμεία Πρόνοιας της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, και ο Κλάδος Υγείας των Υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων. Το Ταμείο Πρόνοιας της Αστυνομίας αποτελείται από δύο Τομείς. Τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), ο οποίος χορηγεί τα εφάπαξ των υπαλλήλων των ασφαλισμένων στην πρώην Χωροφυλακή και τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπου όπως λέει και το όνομά του, χορηγεί τα εφάπαξ της Αστυνομίας Πόλεων.

       Ο κλάδος Υγείας είναι συμπληρωματικός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καλύπτει συμμετοχή σε δαπάνες φαρμάκων, κλινικών εξετάσεων καθώς και νοσηλίων.  Είναι πολύ σημαντικό ότι το Ταμείο μας παραμένει αυτόνομο και είναι σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Οι αναλογιστικές μελέτες που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχουν καταδείξει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας σε βάθος τουλάχιστον 50 ετών. Θέλω να τονίσω εδώ, ότι το Ταμείο διέπουν δικές του καταστατικές διατάξεις όσο αφορά την λειτουργία του και τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ. Οπότε διάφορα δημοσιεύματα, φήμες που κυκλοφορούν ότι από το 2021 θα μειωθεί το εφάπαξ, δεν ευσταθούν.

      Το αντίθετο μάλιστα. Είμαστε στην διαδικασία ένταξης όλου του Προσωπικού (αστυνομία Πόλεων και Χωροφυλακής) στο ειδικό λογαριασμό του Ν826/78, και της χορήγησης επιπλέον παροχών από τον Κλάδο Υγείας, Να θυμίσω ότι στον τελευταίο εντάσσονται πλέον υποχρεωτικά όλοι οι νέοι συνάδελφοι. Επίσης έχει δοθεί προτεραιότητα από το Ταμείο και στο προσεχές διάστημα θα έρθει στο ΔΣ η νομοθετική διάταξη κατάργησης της προϋπόθεσης των 30 ετών υπηρεσίας για την λήψη του εφάπαξ. Μία πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. η οποία και έγινε αποδεκτή από τον απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, Υποστράτηγο ε.α. ΒΡΑΝΤΖΑ Βασίλειο , τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά γι αυτό. Είχαμε μία άψογη συνεργασία μαζί του , η οποία είμαι σίγουρος ότι θα συνεχισθεί και με τον νέο Πρόεδρο, Ταξίαρχο κ. ΚΟΥΚΑΡΗ Παντελή.

 

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά