Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 01-01-2011

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 500/10β

 

Προς: 1) Υπουργό Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων

             κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Κωστή (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

             κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Κοιν.:  Βλέπε Πίνακα αποδεκτών

 

Θέμα: «Αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους στην     

            ΕΛ.ΑΣ. μετά την 01-01-2011»

 

Σχετ.:  α) Υπ’ αριθ. 500/10 από 16-5-2020 έγγραφό μας

           β) Υπ’ αριθ. 504/2/35α από 20-5-2020 έγγραφο Π.Ο.ΑΣ.Υ

 

  Κύριοι Υπουργοί,

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που αφορούσαν το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε, καθότι καίτοι έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος, ουδεμία εξέλιξη υπάρχει επί του όλου ζητήματος που απασχολεί μεγάλο αριθμό συναδέλφων-μελών μας.

Το 2019 με την αλλαγή της διακυβέρνησης της Χώρας, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις από την Κυβέρνηση ότι κάποια δίκαια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος που απασχολούν μεγάλο αριθμό συναδέλφων – μελών μας θα επιλύονταν με νομοθετική ρύθμιση. Εντούτοις, ενάμιση χρόνο μετά, το όλο ζήτημα της αδυναμίας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 01-01-2011 παραμένει σε εκκρεμότητα!!! Ενώ μετά από συντονισμένες ενέργειες των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας προς το Υπουργείο Εργασίας, εκδόθηκε την 21-05-2019 το υπ’ αριθ. Φ10042/40444/1053 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου και δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι συνάδελφοί μας που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3865/2010 αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ), δύνανται να αναγνωρίσουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), πλην όμως τα αιτήματα που καταθέτουν στις Υπηρεσίες τους για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ιεραρχικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, λόγω έλλειψης σχετικής τους ενημέρωσης για τον τρόπο και την διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας για αυτή την κατηγορία συναδέλφων μας.

Καίτοι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο η Ομοσπονδία μας θεσμικά, όσο και η αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου μας με υπηρεσιακή αλληλογραφία, έχουν έγκαιρα θέσει το όλο ζήτημα με σαφήνεια προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και κακώς, κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει έως σήμερα καμία εξέλιξη.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 3865/10 για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 Α΄, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους, ειδικά από τη στιγμή που οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 55 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.

Τονίζεται ότι οι συνάδελφοι που κατατάχτηκαν μετά την 01/01/2011 εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που αναγνωρίζουν την μάχιμη πενταετία και θεωρούμε αυτονόητο ότι για λόγους ισονομίας άπαντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας με ποσοστό 20% της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου όπως ισχύει σήμερα.

 Κύριοι Υπουργοί,

 Επειδή θεωρούμε ότι η κατηγορία αυτή των συναδέλφων- μελών μας υφίσταται κατάφορη αδικία, παρακαλούμε όπως με δικές σας παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους Φορείς, εκκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας και για τους κατατασσόμενους στο Σώμα μετά την 01-01-2011.

                               

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

 

  Πίνακας αποδεκτών:

  1)Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

     κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

     κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

    Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

4) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

   Αντιστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

5) Προϊστάμενο Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης &   

    Πληροφορικής Α.Ε.Α.

    Ταξίαρχο κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

6) Προϊστάμενο  Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

    Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

7) Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης

    Ταξίαρχο κ. ΜΠΑΚΟΛΑ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

8) ΕΦΚΑ

9) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

10) Αστυνομικές Υπηρεσίες\

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά