Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Επέκταση δυνατότητας αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

    Αριθ. Πρωτ.: 500/10γ

 

Προς: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

             κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

          2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

         κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

         3) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

            Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

 

Κοιν.:  Βλέπε Πίνακα αποδεκτών

 

Θέμα: «Επέκταση δυνατότητας αναγνώρισης μάχιμης πενταετίας»

 

Σχετ.: α) Υπ’ αριθ. 305/10 από 27/10/2020 έγγραφό μας.

           β) Υπ’ αριθ. 305/10α από 26/3/2021 έγγραφο μας.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ, 

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας αιτηθήκαμε την επέκταση της δυνατότητας αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας του Π.Δ. 169/2007 στις φρουρές Α.Μ.Α. και Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., ένα κατά την άποψή μας δίκαιο και διαχρονικό αίτημα.

Έκτοτε, αρκετά μέλη της Ένωσής μας επικοινωνούν με τα γραφεία μας και μας ενημερώνουν ότι και κάποιες άλλες Υπηρεσίες όπως η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας οι οποίες διοικητικά υπάγονται στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., δεν έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη μάχιμη πενταετία, ενώ επιφορτίζονται καθημερινά με προανακριτικά καθήκοντα, αυτοψίες χώρων και με αρκετά εξωτερικά μάχιμα καθήκοντα.

 Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Αρχηγέ,

Οι υπηρετούντες συνάδελφοι των προαναφερόμενων Υπηρεσιών (Φρουρά Α.Μ.Α., Φρουρά Α.Ε.Α./Δ.Ε.Λ., ΔΙ.Δ.Η.Ε., Δ.Ο.Α.) εκτίθενται στους παντοειδείς κινδύνους  εκτελώντας καθήκοντα εφάμιλλα μάχιμων Υπηρεσιών και εξαιτίας γραφειοκρατικών αγκυλώσεων δεν δύναται να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί το άρθρο 40 του Π.Δ., 169/2007 και συμπεριληφθούν και οι Υπηρεσίες αυτές με αναδρομική ισχύ, διορθώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια αδικία ετών.

   

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

   Πίνακας αποδεκτών:

  1) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

     κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

   2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

    Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.

   Αντιστράτηγο κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

4) Προϊστάμενο Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης &   

    Πληροφορικής Α.Ε.Α.

    Ταξίαρχο κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

5) Προϊστάμενο  Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

    Α/Δ΄ κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

6) Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης

    Ταξίαρχο κ. ΜΠΑΚΟΛΑ Δημήτριο (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

7) Διευθυντή Δ/νσης  Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

    Α/Δ κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Βασίλειο

 8) Διευθυντή Δ/νσης Οικονομικής Αστυνομίας

     Α/Δ΄ κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο

9) Διευθυντή Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών

     Ταξίαρχο κ. ΣΚΟΥΡΑ Ιωάννη

10) Π.Ο.ΑΣ.Υ.

11) Αστυνομικές Υπηρεσίες

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά