Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Καταστατική Γενική Συνέλευση

Αθήνα,17 Iανουαρίου 2022

Αριθ.Πρωτ.:701/4

                                                        

Προς:  1) Όλα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

           2) Αστυνομικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς μας

 

Θέμα: Καταστατική Γενική Συνέλευση

 

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25-29 Ιανουαρίου 2022, με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού μας, για την απαιτούμενη συμμόρφωσή του με το αρ. 30α του Ν. 1264/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το α.72 του Ν. 4873/2021, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό του.

Η Καταστατική Γενική μας Συνέλευση θα λάβει χώρα τις ανωτέρω ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ. καθημερινά, στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, οδός Καρύστου, αρ. 3, στην Αθήνα (Αμπελόκηποι).

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

 

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά