Άρθρα Εφημερίδας

Νομοθετικές ρυθμίσεις ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Του Αυρηλιώνη Γεωργίου, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Νομοθετικές ρυθμίσεις ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Ταμείο μας έχει προβεί σε αρκετές νομοθετικές παρεμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπως αυτές εκφράζονται από τους δύο εκπροσώπους της στο Δ.Σ., ένας από τους οποίους έχω την τιμή να είμαι εγώ.

Συγκεκριμένα:

-Την 05-11-2021 δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθ. υπ’ αριθ. 8000/28/40-δ’(Β’ 5123) Με το άρθρο 1 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε η προϋπόθεση για απονομή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος τα τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας. Ήταν ένα αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά τόσο από την Διοίκηση του Ταμείου όσο και από τον Υπουργό Προστασίας του  Πολίτη κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμώς. Το Ταμείο μας στην συνέχεια έχοντας κινηθεί γρήγορα και εξασφαλίζοντας τα σχετικά κονδύλια, προέβη στην απονομή των εφάπαξ βοηθημάτων στους συναδέλφους που είχαν εγκλωβιστεί με αυτή την διάταξη. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στο Ταμείο που συνέβαλαν σε αυτό. Το Τμήμα Ασφάλισης ΕΛΑΣ για τον υπολογισμό του εφάπαξ. Το Τμήμα Εσόδων για τον υπολογισμό της ατομικής τους μερίδας και φυσικά το Τμήμα Λογιστηρίου και Πληρωμών. Σημειωτέον ότι το Ταμείο μας δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και παρόλα αυτά οι συνάδελφοι καταφέρνουν να εκπληρώσουν  πλήρως τις υποχρεώσεις τους και μάλιστα πολύ πριν από τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων για αυτό.

-Με το υπ’ αριθ. 55.28 από 22-12-2021 Πρακτικό εγκρίθηκε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με την  οποία ρυθμίζονται καταστατικές διατάξεις του Κ.Υ.Υ.Α.Π./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σχετικά με την ένταξη νέων μελών και την αύξηση των παροχών. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε από τον κ Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την 23/02/2022 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ τ. Β΄1651/07-04-2022).  Σε αυτή προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης προαιρετικά των συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της πρώην χωροφυλακής και έχουν έως 15 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Επιπλέον πέραν των όσων παροχών ισχύουν θεσπίζονται και νέες όπως η κάλυψη ενός ποσού για το εμβόλιο της μηνιγγίτιδας, για καρδιακές παθήσεις, χημειοθεραπείες –ακτινοθεραπείες, πρόσθετα μέλη, επίδομα μαστού μετά από αφαίρεση( ανά μαστό) κ.λ.π.. Σημειωτέον μετά από πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ., υπήρχε ρητή διάταξη στην προηγούμενη Υπουργική Απόφαση για επανεξέταση των παροχών και της ένταξης  νέων μελών. Στην προηγούμενη υπουργική ίσχυε η προαιρετική ένταξη των συναδέλφων που είχαν έως 10 χρόνια υπηρεσίας. Δυστυχώς μόνο 90 συνάδελφοι εντάχθηκαν στον Κλάδο Υγείας παρόλο την ενημέρωση που υπήρξε από το Ταμείο μας με την Αρωγή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Η κράτηση είναι πολύ μικρή και οι παροχές αρκετές. Μακάρι όλοι να είμαστε καλά και ποτέ να μην χρειαστεί να κάνουμε χρήση των παροχών, αλλά διανύουμε δύσκολες εποχές , ακούμε συνεχώς για θανάτους και ασθένειες. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει όλοι να γίνουν μέτοχοι του Κλάδου Υγείας. Το ταμείο μας έχει αποστείλει σε όλες τις Υπηρεσίες μέσω του pol , σχετική ενημερωτική εγκύκλιο με όλες τις λεπτομέρειες και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπροσθέτως έχεις αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΑΣΑ , Εγκύκλιος – Έντυπα Κλ. Υγείας (teapasa.gr).

-Ο κλάδος Υγείας υπέγραψε σύμβαση με τον φαρμακευτικό σύλλογο Θεσσαλονίκης και πλέον οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί δεν χρειάζεται να πληρώνουν την συμμετοχή τους στα φάρμακα. Πηγαίνουν στον φαρμακοποιό, εκτελούν τη συνταγή, η οποία επάνω γράφει «ασφαλισμένος ΚΥΥΑΠ» και δεν πληρώνουν τίποτα για συμμετοχή. Ο φαρμακευτικός σύλλογος αποστέλλει καταστάσεις στο Ταμείο με τα ποσά συμμετοχής όπου αυτό συνέχεια καταβάλλει τα προβλεπόμενα ποσά. Η Διοίκηση του Κλάδου Υγείας κατάφερε μετά από πολύ προσπάθεια και συνεχής επαφή με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης να υπογραφεί αυτή η σύμβαση. Της οφείλεται ένα μεγάλο μπράβο και στον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαστε στην τελική διαδικασία υπογραφής με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Χανίων, μετά από την αρωγή των συναδέλφων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, τους οποίους θερμά ευχαριστώ. Είναι μία απόδειξη ότι ο υγιείς συνδικαλισμός μπορεί να καταφέρει αρκετά πράγματα για το καλό των συναδέλφων. Τέλος είμαστε σε επαφή με αρκετούς ακόμα συλλόγους και ιδιαίτερα με τον Πανελλήνιο φαρμακευτικό σύλλογο, ώστε να υπογράψουμε σύμβαση μαζί του και να ισχύει για όλη την Ελλάδα. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι μεγάλη ανακούφιση για όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με το να στέλνουν τις αποδείξεις στο Ταμείο για να γίνει η σχετική εκκαθάριση και μάλιστα αρκετοί από αυτούς δεν ασκούν καν το δικαίωμα τους.

    – Με την υπ’ αριθ. 8000/28/30-ιε΄από 16-12-2021 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εγκρίθηκε η διενέργεια – εκπόνηση της εν λόγω Αναλογιστικής Μελέτης των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.Α.Σ.) και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.).Η αναλογιστική μελέτη αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. προκειμένου να διαπιστωθεί  η οικονομική κατάσταση των δύο Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. ώστε να  τροποποιηθεί η παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8000/20/89-α’ από 10-3-2014 (Β΄625) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που αφορά στις κρατήσεις στον προκαταληκτικό και καταληκτικό μισθολογικό βαθμό (ή μισθολογικό κλιμάκιο) κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, στους ασφαλισμένους των εν λόγω Τομέων. Αυτό κρίνεται επιβεβλημένο μετά και την ψήφιση του νέου βαθμολογίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα ανακλαστικά της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ήταν γρήγορα. Μάλιστα η τροποποίηση θα είναι τέτοια  και η κράτηση θα μειωθεί τόσο ώστε να μην επιβαρυνθούν οι συνάδελφοι από αυτές τις κρατήσεις, το αντίθετο  μάλιστα θα έχουν και όφελος όσο αφορά το χορηγούμενο εφάπαξ .Ειδικά για τους συναδέλφους που αποστρατεύτηκαν με το όριο ηλικίας στο τέλος του 2021 και πήραν δύο βαθμούς χωρίς να διανύσουν αρκετό χρονικό διάστημα σε αυτούς, υπάρχει μέριμνα αναδρομικής ισχύς της Απόφασης, ώστε αν δεν προλάβει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λάβουν οι συνάδελφοι το εφάπαξ βοήθημα, να επιστραφούν τα τυχόν παραπάνω ποσά που θα έχουν καταβληθεί.

-Το Ταμείο βρίσκεται στην διαδικασία επιλογής σεναρίου μετά από αναλογιστική μελέτη για την τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του  Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Συγκεκριμένα: Εξετάζουμε τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς ή τον ορισμό συγκεκριμένου ποσού εισφοράς για όλους τους μετόχους και όχι ποσοστού κράτησης επί του μηνιαίου βασικού,

  • τον επανακαθορισμό της παροχής για κάθε κατηγορία μετόχων, θέτοντας συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων το ύψος αυτής θα διαμορφώνεται κάθε φορά,
  • της ένταξης σε αυτόν και ασφαλισμένων στα ταμεία της τ. Αστυνομίας Πόλεων με την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και στον Κλάδο Υγείας.
  • Ανατέθηκε σε εταιρία , η μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. Ήταν μια σημαντική Απόφαση του ΔΣ, γίνεται για πρώτη φορά και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα περισσότερα από τα ακίνητα μας. Σημειώνεται ότι κάποια από αυτά είναι μη αξιοποιήσιμα για αρκετά χρόνια. Οι μελέτες μας παρουσιάστηκαν στο ΔΣ και σύντομα θα ληφθεί και σχετική Απόφαση.  Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. μετά από απόφαση του Προέδρου της κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, θα απευθυνθεί σε εταιρία real estate, ώστε να σχηματίσει εμπεριστατωμένη άποψη ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων.

      Το Ταμείο μας  ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του παρά τις δύσκολες συνθήκες covid που διανύουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει διαρκώς . Δεν έχει σταματήσει τις εργασίες του  ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει δικές του καταστατικές διατάξεις, ότι είναι εκτός ΕΦΚΑ και τέλος ότι για τον τρόπο και το ύψος των εκάστοτε παροχών αποφασίζει μόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το Ταμείο ανήκει στους μετόχους του, δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και σε αυτούς θα παραμείνει. Όποιος επιχειρήσει το παραμικρό θα μας βρει απέναντι του.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά