Άρθρα Εφημερίδας

Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας

Του Κόκκαλη Ιωάννη, Μέλους Δ.Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας

Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, δυστυχώς αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαιτέρως επίκαιρο στις μέρες μας, το οποίο κατά την προσέγγισή του είναι εξαιρετικά πολυδιάστατο. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος δεν μπορεί να γίνει με τη συμβολή ενός μόνο επιστημονικού κλάδου.

Αν και αποδέκτες της ενδοοικογενειακής βίας είναι συνήθως οι γυναίκες και τα παιδιά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εκδηλώνονται περιστατικά βίας και σε βάρος ανδρών, φυσικά σε μικρότερο ποσοστό. Η ενδοοικογενειακή βία με θύματα άνδρες δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και αποτελεί σοβαρή απειλή, εξαιτίας του ότι ιδιαίτεροι λόγοι και στερεότυπα εμποδίζουν τους άνδρες-θύματα να καταγγείλουν το γεγονός. Όσον αφορά τα παιδιά, αυτά επηρεάζονται εξίσου αρνητικά από τη βία εντός της οικογένειας, εβρισκόμενα είτε σε μια θέση αυτόπτη μάρτυρα είτε θύματος.

Για το λόγο αυτό πρέπει η Αστυνομία, σε συνεργασία με άλλους φορείς, να επενδύσει πολλά στον τομέα της πρόληψης και να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους και προγράμματα, που να στοχεύουν στον κατά το δυνατό μεγαλύτερο περιορισμό της διάπραξης τέτοιου είδους εγκλημάτων. Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν μπορεί η Αστυνομία να είναι μόνη αλλά πρέπει να υπάρξει μια αλυσίδα πρόληψης των εγκλημάτων βίας από όλη την κοινωνία. Ο αγώνας κατά του εγκλήματος είναι έργο και υπόθεση όλων, αστυνομίας, οικογένειας, σχολείου, τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησίας, δικαιοσύνης και προπάντων των ίδιων των πολιτών.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά