Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από το ΕΤΕΑΕΠ

Αθήνα,  24-4-2019   

Αρ. Πρωτ.: 034

 

Προς:

 

 

Κοιν.:

Πρόεδρο Π.Ο.ΑΣ.Υ.

κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόρη

 

Υπηρεσίες Αθηνών

 

Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από το ΕΤΕΑΕΠ

 

       Κύριε Πρόεδρε,

      Όπως γνωρίζετε μεγάλος αριθμός αστυνομικών, ασφαλισμένων στο Ταμείο πρώην Χωροφυλακής, έχει αιτηθεί τη διαγραφή και την επιστροφή των εισφορών τους από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ., νυν ΕΤΕΑΕΠ, λόγω της μη τήρησης των προϋποθέσεων που όριζε η νομοθεσία για την προαιρετική υπαγωγή τους στο εν λόγω Ταμείο χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.

      Το ΕΤΕΑΕΠ σε όσους αιτούντες συναδέλφους πληρούν τις προϋποθέσεις επιστρέφει αναδρομικά τις εισφορές των πέντε τελευταίων ετών από την ημερομηνία της αίτησης διαγραφής και επιστροφής των εισφορών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του πρώην Τ.Π.Δ.Υ..

      Ενώ μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους η ανωτέρω διαδικασία κυλούσε ομαλά, από τον μήνα Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα σταμάτησαν όλες οι πληρωμές λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων στον συγκεκριμένο κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ για το έτος 2019. Για τον λόγο αυτό, το ΕΤΕΑΕΠ, ως όφειλε, έγκαιρα από αρχές Μαρτίου, με απόφαση του Δ.Σ. αιτήθηκε από το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας την τροποποίηση του προϋπολογισμού με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των αναγκών τρέχοντος έτους, γεγονός το οποίο είναι σύνηθες και πρόκειται για τυπική διαδικασία αφού αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα του ίδιου του Ταμείου ο προϋπολογισμός του οποίου είναι πλεονασματικός. Πάρα ταύτα το Υπουργείο Εργασίας καίτοι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει δώσει μέχρι και σήμερα την έγκριση που απαιτείται για την αποδέσμευση του ποσού από τα αποθεματικά του Ταμείου για την ενίσχυση του εν λόγω κωδικού που αφορά την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών των συναδέλφων μας.

     Επισημαίνεται ότι δεν έχει επαναληφθεί κατά το παρελθόν τόσο μεγάλη καθυστέρηση σε έγκριση αντίστοιχου αιτήματος του ΕΤΕΑΕΠ από το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας έχει, εδώ και ένα περίπου μήνα, αποστείλει στο Γραφείο της Κας Υπουργού Εργασίας την σχετική αλληλογραφία αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, ήτοι η υπογραφή της Κας Υπουργού που απαιτείται για την τροποποίηση του προϋπολογισμού που έχει αιτηθεί το ΕΤΕΑΕΠ, με συνέπεια οι συνάδελφοι μας να παραμένουν απλήρωτοι και να αγωνιούν για την τύχη των εισφορών τους.

     Η Ένωσή μας, κύριε Πρόεδρε, διεκδίκησε ώστε ο κάθε συνάδελφος που δεν εισήλθε στο Ταμείο αυτό με αίτηση του, να έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει χωρίς ποτέ να πάρουμε θέση υπέρ ή κατά της αποχώρησης. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι για όσους το έπραξαν, η καθυστέρηση καταβολής των δικών τους χρημάτων είναι απαράδεκτη.

     Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και στα πλαίσια του θεσμικού σας ρόλου, αναλάβετε τις ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας για την επίλυση του ανωτέρω ζητήματος το συντομότερο δυνατόν.

 

                                                                  Για το Δ.Σ.

                      – Ο –                                                                                        – Ο –

                  Πρόεδρος                                      Γεν. Γραμματέας

         ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                     ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά