Παλαιότερες Ανακοινώσεις

28/9/10-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μετά από την απάντηση του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου μας και του αντίστοιχου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου μάθησης & Θρησκευμάτων προς την επερώτηση Βουλευτού που κατετέθη στο Ελληνικό κοινοβούλιο, σχετικά με την αντιμετώπιση της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

• Οι παραπάνω απαντήσεις έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ των, καθόσον η μεν πρώτη (του Υπουργείου μας) θεωρεί ότι ο τίτλος « Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών » ετέθη ως διακριτικός τίτλος επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευόμενων και η δε δεύτερη (του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου μάθησης & Θρησκευμάτων) εντάσσει την εν λόγω Σχολή στην κατηγορία των υπολοίπων αντιστοίχων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και άλλων Υπουργείων, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν άπαντες οι πτυχιούχοι των προαναφερόμενων Σχολών και της Σχολής Αστυφυλάκων στις κατατακτήριες εξετάσεις αντίστοιχων ή συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων, σε ξεχωριστό ποσοστό 2%.

• Γίνεται σαφές από την απάντηση του Υπουργείου μας προς τον κ. Βουλευτή, ότι η Σχολή Αστυφυλάκων από καμία διάταξη νόμου ή διατάγματος δεν εξομοιώνεται με Ακαδημαϊκή Σχολή επιπέδου ανώτερου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρότι η σύσταση και η λειτουργία της εν λόγω Σχολής ξεκίνησε με νόμο το 1994 (16 χρόνια πριν) και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην εν λόγω σχολή έχουν άπαντες οι τελειόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από διαφανείς Πανελλήνιες εξετάσεις, που διενεργούνται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Από την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας Διά βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, αφήνεται ανοιχτό και θετικό το ενδεχόμενο, σε πιθανή τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, να κατατάσσονται και οι τελειόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό τμήμα, όπως και οι λοιποί πτυχιούχοι (Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι) με ποσοστό που σήμερα ανέρχεται στο 10%.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούμε όλους τους συναδέλφους, τελειόφοιτους της προαναφερόμενης Σχολής, να συμπράξουν και να αγωνιστούν μαζί μας, στο δίκαιο και χρόνιο αγώνα μας, σχετικά με την εύρεση νομοθετικής ρύθμισης, από πλευράς Υπουργείου μας, για την ίση αντιμετώπιση των πτυχιούχων της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων με τους λοιπούς τελειόφοιτους όμορων σχολών Υπερδιετούς κύκλου σπουδών και να σταματήσει εδώ η υποβάθμιση των Αστυνομικών, αυτών που σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. ».
Για το Δ.Σ.
– Ο – – Ο –
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά