Παλαιότερες Ανακοινώσεις

9/9/10-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ “ΕΞΟΧΕΣ EΛ.ΑΣ”

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Το Αρχηγείο με το υπ’ αριθμ. 8066/17/15 από 2/9/2010 έγγραφο του, γνωστοποιεί τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις, για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το 2010 (ενόψει των Χριστουγέννων και του νέου έτους) από το ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».
1. Δικαιούχοι είναι τα άγαμα και ανήλικα τέκνα, τα οποία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15/10/2010.
3. Υποβληθέντα δικαιολογητικά:
• Αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται)
• Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αποβιώσας γονέας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελληνική Αστυνομία. (πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)
• Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) Έτους 2010 του επιζώντα γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια του ανήλικου και του ανηλίκου, αν υποβάλλεται τέτοια δήλωση. Η Φορολογική Δήλωση θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει, ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο, από το πρωτότυπο το οποίο κατέχει.
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος (προαιρετικά)
• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (κοινού λογαριασμού του αιτούντος και των αγάμων και ανηλίκων ορφανών)
4. Δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, θα πρέπει να διαβιβασθούν στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» θεωρημένα, για το γνήσιο του φωτοαντιγράφου.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων.
Για το Δ.Σ.
– Ο – – Ο –
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά