Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Νόμοι

Ν.3522/2006Μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος,απλουστεύσεις στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων και άλλες διατάξεις.

N.2800/2000Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

Ν.2721/1999-Περί όπλων(άρθρο 48-50)

Ν.2683/1999– Υπαλληλικός Κώδικας 1999(Αρθρο 51-53) Γονική Άδεια

Ν.2265/1994 4ήμερη άδεια αντιπροσώπων

Ν.Δ 28/30.9.1935-Φρούρηση Φυλακών-Χρήση Όπλων

Ν.Δ 1335/1973Φρούρηση Φυλακών-Χρήση Όπλων

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά