Παλαιότερες Ανακοινώσεις

17 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσφατα, με το Π.Δ 84/2010, επήλθε ριζική αναδιάρθρωση στο καθεστώς εκπαίδευσης του Αστυνομικού Προσωπικού και προαγωγής, με εξετάσεις, των Αρχιφυλάκων (Μη ανακριτικών υπαλλήλων), Υπαρχιφυλάκων (Ανακριτικών υπαλλήλων και μη), Αστυφυλάκων (Ανακριτικών υπαλλήλων και μη) στον βαθμό του Αρχιφύλακα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παραθέτουμε τις αδικίες που γεννιούνται για την προαγωγή στον βαθμό του Αρχιφύλακα:
1. Με τις διατάξεις του ως άνω Π.Δ. υποβαθμίζονται οι τελειόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων του Ν.2226/1994, διότι υποχρεώνει αυτούς, μετά από δύο έτη και έξη μήνες φοίτησης στην εν λόγω σχολή, να δώσουν προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά σεμινάρια επιμόρφωσης, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, μαζί με τους λοιπούς μη ανακριτικούς επιτυχόντες (Αρχιφύλακες – Υπαρχιφύλακες με κατάταξη προ του 1996 και τους πρώην Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριοφύλακες που εντάχθηκαν στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ με το βαθμό του Αστυφύλακα). Μετά το πέρας του σεμιναρίου, διενεργούνται εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα, όπου συμμετέχουν και οι τελειόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων, οι οποίοι επί δυόμιση έτη και έξι μήνες είχαν διδαχθεί, εξετασθεί και αξιολογηθεί ως επιτυχόντες για να καταστούν απόφοιτοι – πτυχιούχοι της εν λόγω Σχολής.

2. Επίσης, μειώνει τους αποφοίτους της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων, συγκριτικά με τους λοιπούς συμμετέχοντες για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιφύλακα, όταν επιβάλει τη διενέργεια εξετάσεων για την προαγωγή τους στον εν λόγω βαθμό, μετά την πάροδο τριών ετών από την αποφοίτησή τους από την παραπάνω Σχολή, και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους λοιπούς συναδέλφους να συμμετάσχουν, μετά την παρέλευση ενός έτους από την ένταξή τους με τον βαθμό του Αστυφύλακα στο σώμα της Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 13 Ν.3686/2008). Η μείωση, κυρίως, εστιάζεται στο γεγονός ότι οι τελειόφοιτοι της εν λόγω Σχολής εξετάζονται σε πληθώρα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω τεσσάρων, κατά τη διάρκεια των πέντε εξαμήνων φοίτησής τους στη Σχολή, κρίνονται επιτυχόντες και αποφοιτούν από αυτή μετά τη διενέργεια τελικών εξετάσεων, χαρακτηρίζονται ανακριτικοί υπάλληλοι από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εργάζονται, η πλειοψηφία αυτών, ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας σε νευραλγικές υπηρεσίες του Σώματος για τουλάχιστον τρία έτη.
3. Τέλος, αλλάζει άρδην τη διαδικασία τοποθέτησης, ανά την Ελληνική επικράτεια, των νεοεξερχόμενων Αρχιφυλάκων, καθόσον εισάγει ως κριτήριο τη σειρά εξόδου από το σεμινάριο επιμόρφωσης, η οποία καθορίζεται από το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των εξεταζόμενων μαθημάτων με τον αριθμό -4- και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη η σειρά επιτυχίας των εξετάσεων που διενεργήθηκαν για την προαγωγή τους στον βαθμό του Αρχιφύλακα, εξετάσεις για τις οποίες κάποιοι κόπιασαν από μήνες έως και έτη μέχρι να επιτύχουν.
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Είναι πλέον ώρα να γίνει αποδεκτό, από τη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, το πραγματικό επίπεδο που αντιστοιχεί στην Ανωτέρα Σχολή Αστυφυλάκων, οι τελειόφοιτοι της οποίας σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και με νομοθετική ρύθμιση, άμεσα, να μετονομάσουν την εν λόγω Σχολή, σε Σχολή Αρχιφυλάκων, έχοντας όλα τα ακαδημαϊκά, βαθμολογικά, μισθολογικά εχέγγυα των υπολοίπων αντίστοιχων Στρατιωτικών Σχολών, επιπέδου Υπαξιωματικών.
Επίσης, με τη ίδια νομοθετική ρύθμιση, να δίδεται η δυνατότητα στους μη ανακριτικούς υπαλλήλους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα και επιθυμούν την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιφύλακα, να συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις που διενεργούνται κάθε έτος υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και εφόσον επιτύχουν στη μετονομαζόμενη Σχολή Αρχιφυλάκων, να φοιτούν σε αυτή κατ’ εξαίρεση ένα έτος, αντί δυόμιση ετών που φοιτούν οι εξ ιδιωτών προερχόμενοι, στη συνέχεια να προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα και να απολαμβάνουν όλα τα προαναφερόμενα προνόμια της Σχολής.

Για το Δ.Σ.
– Ο – – Ο –
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά