Παλαιότερες Ανακοινώσεις

27 Ιανουαρίου 2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Αρ.Πρωτ: 010

Προς:

Κοιν.:

Υπηρεσίες Λεκανοπεδίου Αττικής

-Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστο

-Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΟΘΩΝΑ Εμμανουήλ

-Υφυπουργός Υπουργείου Οικονομικών

κ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ Φίλιππο

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο

-Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: « Κατάργηση αρμοδιοτήτων Ελεγκτηρίου Δαπανών»

Σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 καταργήθηκαν οι αρμοδιότητες του Ελεγκτηρίου Δαπανών της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια στα κτίρια της πρώην Αστυνομικής Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 26 παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 του παραπάνω νόμου αφαιρούνται οι αρμοδιότητες του Ελεγκτηρίου Δαπανών που είχε ως αποστολή τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την έκδοση εντολών πληρωμών των δαπανών της ΕΛ.ΑΣ. που κατά κύριο λόγο αφορούσαν οδοιπορικά έξοδα, έκτακτες αποζημιώσεις μετακινουμένων, λειτουργικές δαπάνες κ.ά.

Εκ παραλλήλου λειτουργούσε η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία είναι υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχει τη νομιμότητα, προβαίνει στην εκκαθάριση και στην έκδοση εντολών-πληρωμών δαπανών της ΕΛ.ΑΣ., εγκρίνει προϋπολογισμούς-απολογισμούς, βεβαιώνει πράξεις διορισμών και όποια άλλη αρμοδιότητα της ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Από την 1η του έτους η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα ελέγχει το σύνολο των εγκρίσεων για την ΕΛ.ΑΣ. , το Λιμενικό Σώμα, την Πυροσβεστική και όποιους άλλους φορείς της έχουν ήδη ανατεθεί.

Αυτό που ήδη έκανε έως σήμερα με 10 υπαλλήλους, οι οποίοι παρά τις οχλήσεις τους για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και έως σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν το έχει κάνει, καλείται σήμερα να το επαναλάβει με 8 υπαλλήλους σε πολλαπλάσιο μέγεθος για τις ανάγκες τριών σωμάτων με επιχειρησιακό χαρακτήρα. Σε αυτό να προσθέσουμε τον τεράστιο όγκο των ενταλμάτων προς έγκριση διότι με το νέο Νόμο κάθε αίτημα θα καταγράφεται σε ξεχωριστό ένταλμα με αποτέλεσμα τα περίπου 30.000 συνήθη εντάλματα προς έγκριση κάθε έτος με τη νέα Νομοθεσία πρέπει να φτάσουν σε πάνω από 300.000.

Παραλογισμός απίστευτος επίσης είναι ότι ενώ στην ΕΛ.ΑΣ. έχει αποφασιστεί η κατάργηση του Ε.Δ. μέσω της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων, στο Λιμενικό Σώμα έχει ζητηθεί έγκριση με Σχέδιο Νόμου για δημιουργία Ελεγκτηρίου Δαπανών.

Ο φετινός προϋπολογισμός του Υπουργείου μας είναι κάτω από 255 εκατομμύρια, σαφώς χαμηλότερος από την προηγούμενη χρονιά στοχεύοντας στη μείωση των δαπανών, όταν κάθε έτος οριακά μας καλύπτει ή δανειζόμαστε από τον επόμενο προϋπολογισμό.

Το Ελεγκτήριο Δαπανών είναι ένα «ευέλικτο εργαλείο» για την ταχεία έγκριση και πληρωμή δαπανών. Με την κατάργησή του θα καθυστερούν τα εντάλματα πληρωμής με αποτέλεσμα έναν «κανιβαλισμό μεταξύ υπηρεσιών και προσώπων».

Σε συνδυασμό με την έλλειψη πιστώσεων και την αναγκαστική γραφειοκρατική κωλυσιεργία σε λίγο κάθε όχημα με βλάβη θα μένει ακινητοποιημένο επί μακρόν. Για κάθε έγκριση δαπάνης εφόσον έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός, θα απαιτείται έγκριση από τη Βουλή ακόμη και για ποσά ελάχιστα.

Προτείνουμε το Ελεγκτήριο Δαπανών να συνεχίσει να κάνει τον έλεγχο- προέγκριση δαπανών και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου να αναλάβει τις υπογραφές για την έγκριση των ενταλμάτων έτσι ώστε να αποφευχθεί η αργοπορία των εγκρίσεων δεδομένων των εξαιρετικών, επειγόντων και εκτάκτων συνθηκών που απαιτεί πολλές φορές ο φορέας μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαδικασία των οδοιπορικών, τακτικών ή εκτάκτων. Για να εγκριθεί έκτακτη μετακίνηση το τρέχον έτος 2011 θα πρέπει να έχει γίνει εκκαθάριση όλων των υπομνημάτων- εκτός έδρας των προηγούμενων ετών. Σήμερα υπάρχουν 600.000 υπομνήματα – εκτός έδρας του 2010 από τακτικές ή έκτακτες μετακινήσεις, μη εκκαθαρισμένα, τα οποία με βάση το νέο νόμο πρέπει να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν ώστε να φανεί το νέο υπόλοιπο προκειμένου να εγκριθούν νέες έκτακτες μετακινήσεις!!!

Η εγγεγραμμένη πίστωση Κ.Α.Ε. 0711 της περσινής χρονιάς για τα εκτός έδρας ήταν 29 εκατομμύρια περίπου και το υπόλοιπο από αυτά είναι 6.000 ευρώ που σημαίνει ότι αποδόθηκαν στο προσωπικό. Θα είχαν εξοφληθεί όλα αν υπήρχε μεγαλύτερη πίστωση και δεν θα ήταν σε εκκρεμότητα σήμερα 600.000 υπομνήματα.

Για τη φετινή χρονιά, το 2011, έχουν εγκριθεί 27 εκατομμύρια τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι ικανά να καλύψουν μόνο τα οφειλόμενα της περσινής χρονιάς.

Δηλαδή αν το υπόλοιπο του κωδικού των υπομνημάτων αρκέσει για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους τότε για όλο το υπόλοιπο διάστημα δεν θα υπάρχουν χρήματα ούτε για να καλύψουν έκτακτες μετακινήσεις προσωπικού που απαιτούνται για σοβαρά γεγονότα ανά τη χώρα ιδιαίτερα για υπηρεσίες όπως είναι η Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και η Δ/νση Μεταγωγών.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης προαπαιτούμενο είναι να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις – οφειλές του προηγούμενου έτους.

Μέχρι την εκκαθάριση από τη Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών και από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, των υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπόλοιπο εγγεγραμμένων πιστώσεων στον σχετικό ΚΑΕ η Οικονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου μας δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Επίσης άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι για τη μεταφορά πιστώσεων από το φορέα μας σε άλλο φορέα χρειάζεται έγκριση από τη Βουλή κάθε φορά ακόμα και για ποσό των 10 ευρώ. Απίστευτο!!!

Άλλος παραλογισμός είναι ότι με τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, αναλήψεις που δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο ή εν μέρει διαγράφονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθώς και το ποσό που αντίστοιχα είχε αρχικά εγκριθεί.

Επίσης καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων το οποίο θα τηρείται από την Οικονομική Υπηρεσία κάθε φορέα, δηλαδή καταγραφή αναλυτικά κάθε πίστωσης, υποχρέωσης, οφειλής και θα αποστέλλεται αρχάς κάθε μήνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ο μόνος φορέας που έχει ήδη υποβάλλει μητρώο δεσμεύσεων είναι η ΕΛ.ΑΣ.

Ουδείς παραγνωρίζει την αναγκαιότητα του ελέγχου των οικονομικών αναγκών κάθε φορέα από το Υπουργείο Οικονομικών, για την εξασφάλιση της χρηστής διαχείρισης, όμως ο οργανισμός μας ο οποίος έχει απόλυτα επιχειρησιακό χαρακτήρα με διαρκώς απρόβλεπτες ανάγκες απαιτούσε ένα «υποβοηθητικό εργαλείο» όπως είναι το Ελεγκτήριο Δαπανών και αδυνατούμε να καταλάβουμε τους πολυδαίδαλους κανόνες που επιβάλλει η νέα κατάσταση και που ουσιαστικά το μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρουν θα είναι η δυσκινησία της ΕΛ.ΑΣ.

Για το Δ.Σ.

-Ο- -Ο-

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά