Παλαιότερες Ανακοινώσεις

07 Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Κατόπιν πολλών αιτημάτων μελών μας, οι προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 1/ 15-1-2011 πρακτικό του κατωτέρου συμβουλίου μεταθέσεων, για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2011 είναι οι εξής :

0001

0002

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά