Παλαιότερες Ανακοινώσεις

22 Ιουλίου 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 085

Προς:

Υπηρεσίες Λεκανοπεδίου Αττικής

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Σας αποστέλλουμε απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:

Ερώτηση 1: Μας συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;

Απάντηση 1: Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι θέμα προσωπικό ενός έκαστου και διενεργείται για την αύξηση της σύνταξης, καθώς και για τη δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς την προσαύξηση του πρόσφατου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού νόμου, καθώς αυτή καλύπτεται από τη μάχιμη πενταετία.

Π.χ. Αστυνομικός που έχει 21 χρόνια και 6 μήνες υπηρεσίας τον Ιούνιο του 2012, στρατό 2 χρόνια και ΙΚΑ 300 ένσημα (1 έτος) θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης (24 χρόνια και 6 μήνες πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας) την προαναφερόμενη ημερομηνία και δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, καθότι με το νέο συνταξιοδοτικό νόμο του προσαυξάνεται ο συντάξιμος χρόνος κατά 3 έτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει 3 επιπλέον έτη στην ενέργεια, προκειμένου να καλύψει την προσαύξηση αυτή και να συνταξιοδοτηθεί μετά ην παρέλευση 3 ετών. Αν όμως αναγνωρίσει τη μάχιμη πενταετία, καλύπτει την προσαύξηση αυτή και μπορεί να αποχωρήσει άμεσα τον Ιούνιο του 2012, χωρίς καμία προσαύξηση.

Ερώτηση 2: Ποιες κατηγορίες αστυνομικών αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία;

Απάντηση 2: Οι αστυνομικοί που κατετάγησαν μετά την 1.10 1990, χωρίς να έχουν εργαστεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Ερώτηση 3: Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας μπορεί να διενεργηθεί και από τους παλαιούς και από τους νέους ασφαλισμένους;

Απάντηση 3: Ο νέος ασφαλισμένος μπορεί να την αναγνωρίσει σε κάθε περίπτωση και ο παλαιός μόνον όταν έχει καταταγεί μετά την 1.10.1990, οι υπόλοιποι (δηλ. οι καταταγέντες πριν την 30,9,1990) δεν καταβάλλουν εισφορές.

Ερώτηση 4: Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;

Απάντηση 4: Όχι, είναι προαιρετική.

Ερώτηση 5: Πότε μπορεί να αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία;

Απάντηση 5: Η μάχιμη πενταετία μπορεί να αναγνωριστεί από σήμερα και μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου από το Σώμα.

Ερώτηση 6: Έχουν όλοι μάχιμη πενταετία;

Απάντηση 6: Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική και ως εκ τούτου την έχουν όλοι όσοι εργάστηκαν τουλάχιστον πέντε έτη σε μάχιμες υπηρεσίες (Τ.Α., Α.Τ., Υ.Α.Τ. κλπ).

Ερώτηση 7: Αν δεν έχει κάποιος πέντε χρόνια μάχιμης υπηρεσίας, μπορώ να τα αναγνωρίσει;

Απάντηση 7: Ναι, μπορώ να αναγνωρίσω όσο χρόνο έχω υπηρετήσει και μέχρι 5 έτη (ανώτατο).

Ερώτηση 8: Μπορώ να αναγνωρισθεί μέρος της μάχιμης πενταετίας;

Απάντηση 8: Ναι, ξεκινώ την αναγνώριση και με υπεύθυνη δήλωση σταματάω τις κρατήσεις στο χρόνο που θέλω να αναγνωρίσω, π.χ. θέλω να αναγνωρίσω μόνον 2 έτη, ξεκινάω σήμερα και μετά την ολοκλήρωση 24 μηνιαίων κρατήσεων σταματώ με υπεύθυνη δήλωση τις περεταίρω κρατήσεις.

Ερώτηση 9: Πόσο κοστίζει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας;

Απάντηση 9: Περίπου 2.300 €, δηλ. 39 € κάθε μήνα για πέντε χρόνια (60 μήνες).

Ερώτηση 10: Μπορούν να εξοφληθούν τα μάχιμα εφάπαξ;

Απάντηση 10: Όχι, μόνο με δόσεις, όπως αναλυτικά απαντήθηκε στην ερώτηση 9.

Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να διενεργηθεί μόνον όταν κάποιος διαγραφεί από το Σώμα και υποβάλλει δικαιολογητικά συνταξιοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά