Παλαιότερες Ανακοινώσεις

17 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ¨ ΧΑΝΕΤΑΙ ¨

Αρ. Πρωτ. : 150

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ – ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ¨ ΧΑΝΕΤΑΙ ¨

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνη Γεώργιου οδεύει προς το τυπογραφείο προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι :

  • · Δεν προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης και κατ’ επέκταση δημιουργεί σύγχυση στους έχοντες ήδη αποχωρήσει.
  • · Εξαιρεί την κατηγορία των συναδέλφων που έχουν καταληφθεί από όριο ηλικίας και με αίτησή τους παραμένουν ένα επιπλέον έτος (πέραν του ορίου ηλικίας), δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στις συνταξιοδοτικές διατάξεις (το π.δ. ορίζει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αστυνομικών μπορεί να φύγει οποτεδήποτε με τις διατάξεις του ορίου ηλικίας).
  • · Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στην ΕΛ.ΑΣ. για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος ορίζεται στα τριάντα ένα έτη (31) υπηρεσίας (από την ημερομηνία εξόδου από τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Χωροφυλάκων και όχι από κατάταξης των παλαιών ασφαλισμένων).
  • · Εμπαίζει με τον ελάχιστο χρόνο απονομής του εφάπαξ βοηθήματος (στους έχοντες δικαίωμα) και ορίζει αυτόν ως ενδεικτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
  • · Επίσης, ορίζεται ότι σε περίοδο οικονομικής αδυναμίας του Ταμείου, ο ελάχιστος χρόνος απονομής θα προσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. ως ο εύλογος χρόνος (εντός εύλογου χρόνου), δίνοντας όμως προτεραιότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αποχωρούντων {στις περιπτώσεις αυτές δεν εμπεριέχονται οι έχοντες προβλήματα υγείας με τους συζύγους & τα τέκνα τους, καθώς και οι έχοντες σοβαρά οικονομικά προβλήματα}.
  • · Αυξάνεται το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλει το αστυνομικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής από 6% στο 7,5% οι παλαιοί ασφαλισμένοι και από 4% στο 5% οι νέοι ασφαλισμένοι.
  • · Αυξάνεται η προβλεπόμενη κράτηση της διαφοράς αύξησης βαθμολογικών – μισθολογικών προαγωγών, μεταβολής χρονοεπιδόματος και μισθολογικού κλιμακίου από μια (1) ποσοτική διαφορά σε τρεις (3) ποσοτικές διαφορές (με παρακράτηση έξι μηνιαίων δόσεων).
  • · Αυξάνεται η παρακράτηση των οδοιπορικών εξόδων κατά 5% και των λοιπών εξόδων κατά 3%.
  • · Αυξάνεται η παρακράτηση εισφοράς καταληκτικού και προκαταληκτικού μισθολογικού βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου κατά την έξοδο του μετόχου από το Ταμείο από έξι και δώδεκα μήνες σε δεκαοχτώ μήνες αντίστοιχα.


Δεν περίμενε κανείς από έναν Υπουργό ¨ πρώην συνδικαλιστή ¨, να εκδώσει μία απόφαση που από την μία αυξάνει τις κρατήσεις (δηλαδή μειώσεις στον ήδη συρρικνωμένο μισθό μας) και από την άλλη το εφάπαξ βοήθημα να χάνεται.

Για άλλη μία φορά οι συνάδελφοι μας καλούνται να πληρώσουν χωρίς να έχουν ευθύνη τα ¨σπασμένα¨ άλλων.

Οι ευθύνες όσων συνηγόρησαν στην έκδοση της επαίσχυντης αυτής απόφασης είναι τεράστιες!

Η

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος


emvlhma_easya

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά