Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 19-3-2013

Αρ. Πρωτ.: 030

Προς:

Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

κ. Κωστή Χατζηδάκη

Κύριε Υπουργέ,

Με τον Ν. 3710/2008 αρθρ. 16 παρ.2 (ΦΕΚ Α-216/23-10-2008) «Περί ρυθμίσεων για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών», καθιερώθηκε η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, σε πολιτικές άδειες αντίστοιχων κατηγοριών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυκλετών, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α΄).

Με την υπ’ αριθμ. 47272/5763 από 27/8/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών –Επικοινωνιών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου και προς σκοπό υλοποίησης των διατάξεων αυτού, προβλέπονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα πραγματοποιείται η μετατροπή των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης σε πολιτικές.

Το Π.Δ 19/1995 το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Α-15 ΦΕΚ από την 31-1-1995 προέβλεπε στην ακροτελεύτια διάταξή του (άρθρ. 17) ότι η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από την 1η Ιουλίου του έτους 1996, ήτοι ενάμιση χρόνο μετά από τη δημοσίευσή του, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι μας οι οποίοι απέκτησαν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ 19/1995 (Α-15) και Π.Δ 188/2001 (Α-152) καθώς και της υπ’ αριθμ. 47272/5763 από 27-8-2009 (Β-1917) Κ.Υ.Α που εκδόθηκε κατόπιν εξουσιοδότησης του Ν. 3710/2008 (Α-216) να μην δύνανται να μετατρέψουν τα υπηρεσιακά τους διπλώματα σε πολιτικά.

Με την παρούσα αιτούμαστε να αρθεί το ανωτέρω άτοπο, ώστε συνάδελφοι μας οι οποίοι απέκτησαν τα υπηρεσιακά τους διπλώματα μετά την έκδοση του Π.Δ, ήτοι μετά την 31-1-1995 με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, να μπορούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3710/2008, καθώς έχουμε δεχθεί σωρεία παραπόνων από συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να μετατρέψουν τα διπλώματά τους σε πολιτικά, παρότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, επειδή απέκτησαν τα διπλώματά τους λίγους μήνες πριν την εφαρμογή του εν λόγω Π.Δ και πάντως μετά την έκδοσή του.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά