Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Χρόνος διαθεσιμότητας που αφαιρείται απο τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας

Αθήνα, 12-12-2013

Αρ.πρωτ.:141 Προς: Υπηρεσίες Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους συναδέλφους – μέλη μας που σήμερα ή στο παρελθόν έχουν τελέσει υπό το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας και σκέπτονται ή είναι στα πρόθυρα συνταξιοδότησής τους, ότι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους την – μη ορθή για εμάς – παρ.9 του άρθρου 15 του Π.Δ. 120/08, ούτως ώστε να κάνουν σωστό και ακριβή υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας τους και κατά συνέπεια τις ακριβείς συνθήκες εθελουσίας αποστρατείας τους. Η συγκεκριμένη διάταξη όπως προστέθηκε και ισχύει από 2-12-2008 ορίζει τα εξής :

«Ο χρόνος της διαθεσιμότητας που διανύθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε η ποινή της απόταξης και εκείνος που διανύθηκε λόγω έκτισης στερητικής της ελευθερίας ποινής ή προσωρινής κράτησης, δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με απόλυση, ο τυχόν χρόνος διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος έκτισης της ποινής αυτής.

Αν επιβλήθηκε κατώτερη πειθαρχική ποινή, ο τυχόν χρόνος διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και αίρονται οι συνέπειες αυτής.»

Έτσι, αν επί παραδείγματι, κάποιος έχει τιμωρηθεί αμετάκλητα με ποινή «αργίας με απόλυση» δύο (2) μηνών και για το λόγο αυτό τελούσε σε κατάσταση διαθεσιμότητας π.χ. για δώδεκα (12) μήνες, αυτοί οι δώδεκα (12) μήνες θεωρούνται μη προσμετρήσιμος χρόνος υπηρεσίας, ενώ κανονικά ο συνάδελφος κατέβαλε τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη στους αρμόδιους του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι άδικη και πρέπει να αντικατασταθεί ως ίσχυε πριν (Π.Δ.22/96). Παράλληλα είναι σοβαρότατος λόγος, για περιορισμό της αλόγιστης χρήσης του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας από το Αρχηγείο, το οποίο εκτός των συνεπειών που επιφέρει στο προσωπικό κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού του βίου, φέρει βαρύτατες συνέπειες και στη μετέπειτα ζωή του, μετά από την έξοδό του από το Σώμα, τουλάχιστον ως την αντικατάσταση της διάταξης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ο Γεν.Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά