Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 3-1-2014

Αρ. Πρωτ.: 001

Προς :

Υπηρεσίες Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το θόρυβο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες με το θέμα της παρακρατηθείσας εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ε.ΑΣ.Υ.Α» επισημαίνει τα εξής:

Μία τοπική Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης «Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Καβάλας», κυκλοφόρησε τις δύο τελευταίες ημέρες του 2013 υπόδειγμα αιτήσεως – ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία ο κάθε εκπαιδευτικός ζητούσε την επιστροφή της παρακρατηθείσας εισφοράς για το έτος 2011 υπό τον κίνδυνο δήθεν παραγραφής. Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Καβάλας, είχαν παρατηρηθεί τεχνικά λάθη στην εκκαθάριση και παρακρατήθηκαν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που όριζε ο νόμος, τα οποία δεν αποδόθηκαν με την εκκαθάριση. Παραδόξως όμως στο συγκεκριμένο υπόδειγμα αιτήσεως, φαινόταν ότι ο κάθε αιτών απαιτεί την ολική επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης για όλο το έτος 2011 ως παράνομη, αντισυνταγματική και αντίθετη στις διατάξεις της ΕΣΔΑ.

Βεβαίως στην συνέχεια η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης αποκατέστησε ως ένα βαθμό τα πράγματα, πλην όμως ο θόρυβος ο οποίος είχε δημιουργηθεί στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας, κυρίως μέσω του διαδικτύου, ήταν αδύνατον να κοπάσει. Είχαν ήδη ανατυπωθεί και προσαρμοστεί αναλόγως αιτήσεις και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων κατέθεσε τέτοιες αιτήσεις στις οικίες Δ.Ο.Υ.

Η «Ε.ΑΣ.Υ.Α» παρακολούθησε από κοντά όλες τις εξελίξεις και πληροφορεί τα μέλη της ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση σχετική με το θέμα, πλην μίας απόφασης του ΣτΕ (Ολομ.) 2527/2013, η οποία έκρινε ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι συνταγματικός, δεν προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (ΕΣΔΑ) γιατί αυτή δεν αναφέρεται σε φορολογικά θέματα και αποφαίνεται ότι νόμιμα επιβλήθηκε το ανάλογο τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του συγκεκριμένου νόμου στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επί του παρόντος δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχει άλλη κατατεθείσα προσφυγή προς εκδίκαση ή αναμενόμενη απόφαση για το άρθρο 29 που μας αφορά και βεβαίως δεν μπορούσαμε να συστήσουμε στα μέλη μας να υποβάλλουν την συγκεκριμένη αίτηση για τις εισφορές του έτους 2011 υπό τον δήθεν κίνδυνο της τριετούς παραγραφής.

Σε κάθε περίπτωση αν υπάρξει κάτι νεότερο θα επανέλθουμε με άλλη ανακοίνωση. Επί του παρόντος, λόγο να υποβάλουν αίτηση στις οικίες Δ.Ο.Υ έχουν μόνο αυτοί στους οποίους έχουν παρακρατηθεί για τα έτη 2011, 2012, 2013 μεγαλύτερα ποσά από αυτά που αναφέρονται στο Ν.3986/2011 και δεν έχει ήδη γίνει συμψηφισμός για τα έτη 2011-2012,καθώς και ότι δεν επιθυμούν τον συμψηφισμό μέσω της φορολογικής δήλωσης.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά