Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Αθήνα, 15-1-2014

Αρ. Πρωτ.: 004

Προς:

Κοιν:

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντ/γο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο

Υπουργό Δημ. Τάξης και Προστ. του Πολίτη

κ. ΔΕΝΔΙΑ Νικόλαο

Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

κ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ Αθανάσιο

-Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α.

-Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας Α.Ε.Α.

-Π.Ο.ΑΣ.Υ.

-Αστυνομικές Υπηρεσίες Αθηνών

Κύριε Αρχηγέ,

Με το Ν. 4210/2013 από 21/11/2013 άρθρο 6 παρ. 2, δόθηκε η δυνατότητα στον πατέρα πολιτικό υπάλληλο του δημοσίου να κάνει χρήση της προβλεπόμενης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμα και στην περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται, ρύθμιση η οποία καταλαμβάνει και το αστυνομικό προσωπικό. (υπ’ αριθ. 72394/13/2006850 από 29/12/2013 εγκύκλιο Α.Ε.Α. / Δ.Ο.Ν.). Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 72175/13/2006482 από 29/12/2013 εγκύκλιος του Α.Ε.Α./Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα 2ο η οποία αποσαφηνίζει ότι σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ο άνδρας αστυνομικός δικαιούται να κάνει χρήση ολόκληρης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμη και αν η σύζυγός του έχει λάβει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας έξι (6) μηνών.

Παρόλα αυτά παρατηρούνται πολλά προβλήματα στη λήψη της άδειας ανατροφής τέκνου λόγω της μη διευκρίνησης ορισμένων θεμάτων:

  1. 1.Στην περίπτωση που η σύζυγος είχε κάνει χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας και ο άνδρας αστυνομικός αιτήθηκε την λήψη της άδειας ανατροφής προ της έκδοσης της διευκρινιστικής εγκυκλίου, η Υπηρεσία διέκοπτε αυτή στους τρεις μήνες, χωρίς δική του αίτηση, επομένως το υπόλοιπο της δικαιούμενης εξάμηνης αδείας πρέπει να χορηγηθεί στην ανωτέρω κατηγορία συναδέλφων καθότι αυτό έχει κατοχυρωθεί με Νόμο του κράτους από το 2007.
  2. 2.Υπάρχουν πολλές αναφορές – καταγγελίες μελών της Ένωσής μας για περιπτώσεις όταν το τέκνο συμπληρώνει τα τέσσερα (4) έτη και προτού συμπληρωθεί το εννιάμηνο, η Υπηρεσία με δική της πρωτοβουλία διακόπτει την άδεια ανατροφής τέκνου, κάτι που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου για τις διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να υπάρχει σύγχυση από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες με διάφορες κατά το δοκούν ερμηνείες της Νομοθεσίας.

Παρακαλούμε όπως εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία να αποσαφηνίζει όλα τα ανωτέρω, καθ’ ότι η όποια καθυστέρηση αφαιρεί το δικαίωμα της λήψης της άδειας ανατροφής τέκνου σε όσους επίκειται στο άμεσο μέλλον το τέκνο τους να συμπληρώσει τα τέσσερα (4) έτη.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά