Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Αθήνα, 15-4-2014

Αρ. Πρωτ.: 033

Προς :

Υπηρεσίες Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει για τους μισθωτούς, προκειμένου να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα που καταβλήθηκαν από 01/01/2013 – 31/12/2013 και πρόσφατα μας δόθηκαν, μέσω των Υπηρεσιών μας, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών έτους 2013.

Οι προαναφερθείσες βεβαιώσεις ήταν αφορμή και φέτος να γεννηθούν πολλαπλά ερωτήματα γύρω από τις κρατήσεις – ειδικές εισφορές αλληλεγγύης και εξαιτίας αυτών εξεδόθη την 14/4/2014 σχετική διαταγή από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου, με διευκρινήσεις επί των τιθέμενων σε αυτή ερωτημάτων.

Παρόλα αυτά, μεγάλος όγκος συναδέλφων, υποβάλλει στην Ένωσή μας ερωτήματα που αφορούν τις Βεβαιώσεις Αποδοχών έτους 2013, με αποτέλεσμα να μην δύναται, τόσο η Γραμματεία μας, όσο και το Δ.Σ. της Ένωσής μας να δώσει άμεσες απαντήσεις στις εξειδικευμένες ερωτήσεις των μελών μας.

Ύστερα από τα παραπάνω, όσοι συνάδελφοι έχουν απορίες για τις Βεβαιώσεις Αποδοχών έτους 2013 και δεν τους κάλυψε η ως άνω διαταγή του Αρχηγείου, μπορούν μέχρι την 28/4/2014 να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους μέσω e-mail: email hidden; JavaScript is required ή fax: 210-5222760 στην Ένωσή μας και αφού τα συγκεντρώσουμε – ομαδοποιήσουμε, θα τα δώσουμε προς απάντηση σε αρμοδίους – καταρτισμένους επί του αντικειμένου και μέσω ανακοίνωσης θα γίνετε όλοι αποδέκτες των απαντήσεων.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά