Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Δ.Τ. & ΠτΠ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 17-7-2014

Αρ. Πρωτ.: 072

Προς :

Κοιν.

Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

κ. ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλη

– Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντ/γο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο

– Π.Ο.ΑΣ.Υ.

– Υπηρεσίες Αθηνών

Θέμα: “Πρόταση για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των μη χορηγούμενων οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων”.

Κύριε Υπουργέ,

Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους συναδέλφους μας αστυνομικούς είναι οι μη χορηγούμενες οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις. Παρότι λοιπόν πολλά άλλαξαν στην κείμενη νομοθεσία, τόσο για την κατοχύρωσή της, όσο και για την αποζημίωσή της, σήμερα, μετά κι από το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεως, τη μη εισροή νέων συναδέλφων στο Σώμα και την περίφημη αναδιάρθρωσή του, όσο ποτέ άλλοτε, είναι πιο επίκαιρο το πρόβλημα αυτό και ειδικότερα για τους υπηρετούντες στο Λεκανοπέδιο Αττικής, που το εν λόγω δικαίωμα καταστρατηγείται σχεδόν σε ημερήσια βάση.

Μια πρόταση που θα μπορούσε να θορυβήσει την καταχρηστική διοίκηση και παράλληλα να διορθώσει τα κακώς κείμενα αυτής, στα πλαίσια της υφιστάμενης εργασιακής νομοθεσίας, είναι η τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος Π.Δ. περί χρόνου εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (394/2001), της αποζημίωσης των μη χορηγούμενων οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων στο τέλος κάθε έτους, όμοια με αυτή που εφαρμόζεται και ισχύει για την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αφού η εργασία πέραν του πενθημέρου είναι χρόνος υποχρεωτικής ανάπαυσης, δηλαδή χρόνος που με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα έπρεπε να εργάζεται ο αστυνομικός και παρά ταύτα εργάζεται.

Ειδικότερα, η πρόταση μας έχει ως εξής:

” Ο αστυνομικός που δε θα λαμβάνει τις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις του από πταίσμα της Υπηρεσίας, θα δικαιούται, ευθύς μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος στο οποίο έπρεπε να χορηγηθούν οι ημερήσιες αναπαύσεις, αποζημίωση ίση με τον αριθμό των μη χορηγούμενων οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων προσαυξημένων κατά 100%, π.χ. 10 οφειλόμενες ημερήσιες ανάπαυσης * 46 € = 460 € + προσαύξηση 100% = 920 € ’’.

Τέλος, η Ένωσή μας επιφυλάσσεται έναντι παντός νόμιμου δικαιώματος, που απορρέει από την υφιστάμενη και ισχύουσα εργασιακή νομοθεσία, η οποία κατά περίεργο τρόπο δεν εφαρμόζονταν και ούτε σήμερα εφαρμόζεται.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά