Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας

Αθήνα 15-9-2014

Αρ. Πρωτ.: 079

Προς :

Κοιν.:

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αντ/γο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο

Υπηρεσίες Αθηνών

Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Κύριε Αρχηγέ,

Την 12-10-2012 εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. 8002/32/204-κδ΄ Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η οποία αφορά το αντικείμενο του θέματος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 και η οποία τροποποιεί προηγούμενες Κ.Υ.Α. που αφορούν το ίδιο θέμα.

Με την υπ’αρίθμ. 8002/32/204-λα΄ από 23-10-2012 εγκύκλιο Διαταγή του προκατόχου σας, διευκρινίζονται οι τροποποιήσεις που επιφέρει η ανωτέρω Κ.Υ.Α. στη χορήγηση αποζημίωσης των ωρών νυχτερινής απασχόλησης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο άρθρο 1 παρ. β εδάφιο 1 της εν λόγω εγκυκλίου Διαταγής αναφέρεται αυθαίρετα ότι για τη χορήγηση της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης του ένστολου προσωπικού που εκτελεί στα κύρια καθήκοντά του υπηρεσία του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001, «η υπηρεσία πρέπει να εκτελείται σε εξωτερική ή μάχιμη υπηρεσία», προϋπόθεση η οποία δεν προκύπτει από την ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών από το 2012 όπου και εκδόθηκε η ανωτέρω διαταγή έχει καταγγείλει επανειλημμένως, ότι συνέπεια της συγκεκριμένης προϋπόθεσης που τίθεται, είναι να απασχολείται το προσωπικό νυχτερινές ώρες σε εσωτερικές υπηρεσίες καθώς και επιφυλακές και να μην αποζημιώνεται.

Φτάσαμε δε έως και του σημείου την 15-11-2013, να αποστείλουμε εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-προειδοποίηση, στον πρώην Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ..

Κύριε Αρχηγέ,

Παρακαλούμε για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, η οποία θα καταργεί το εν λόγω εδάφιο.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά