Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Υ.ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 24-9-2015

Αρ. Πρωτ.: 062

Προς :

Υπηρεσίες Αθηνών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατή η προβλεπόμενη από το καταστατικό μας απαρτία στις προηγούμενες δύο ορισθείσες ημερομηνίες η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται οριστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 στο αμφιθέατρο της Δ.Α.Ε. (Χίου 8, Καισαριανή), με θέματα τον Διοικητικό και Οικονομικό μας απολογισμό.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά