Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Αθήνα,   1-3-2017   

Αρ. Πρωτ.: 019

 

Προς:

Κοιν:

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Υπηρεσίες Αθηνών

        Συνάδελφοι,

      Η Ένωσή μας κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του Δ.Σ. σε μάχιμες Υπηρεσίες των Αθηνών, διαπίστωσε ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και οχήματα, ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, λόγω έλλειψης συνεργείων καθαρισμού, καθώς και καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας Αστυνομικού προσωπικού», με τους Διοικητές των Υπηρεσιών να επικαλούνται την έλλειψη προσωπικού.

      Ένα μείζον πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί στα ανωτέρω και πρόκειται να λάβει μεγάλες διαστάσεις το επόμενο διάστημα είναι η μη έγκριση μέχρι σήμερα των αιτημάτων Δαπάνης για γραφική ύλη των Διαχειρίσεων των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των Υπηρεσιών τους, παρότι αυτά έχουν αποσταλεί από τις αρχές του έτους.  Για το λόγο αυτό, οι πρώτες ελλείψεις σε γραφική ύλη έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, αφού τα αποθέματα του προηγούμενου έτους εξαντλούνται.

      Επειδή η εμπειρία μας, μάς έχει διδάξει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υποχρεώσεις της Πολιτείας μετακυλίονται στο Αστυνομικό προσωπικό, που με χρήματα από το πενιχρό του εισόδημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει την έλλειψη συνεργείων καθαρισμού και να επισκευάσει υπηρεσιακά οχήματα, ελπίζουμε σε άμεση έγκριση των σχετικών Δαπανών για γραφική ύλη τουλάχιστον.  

       Για αυτό το λόγο παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, προκειμένου να λάβουν γνώση του προβλήματος, να ενημερωθούμε για ποιό λόγο καθυστερεί η έγκριση των σχετικών Δαπανών, εφόσον έχουν προϋπολογιστεί και σε κάθε περίπτωση πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις των Υπηρεσιών σε γραφική ύλη.

 

                                                              Για το Δ.Σ.

                      -Ο –                                                                                   – Ο –

                Πρόεδρος                                                                  Γεν. Γραμματέας                                          

    ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                       ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά