Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

         Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέλη της Ένωσής μας, οι οποίοι είτε τυγχάνουν δικαιούχοι των επιδομάτων αναπηρίας και κινδύνου, είτε όχι, εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους αναφορικά με την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων μετά την 31-12-2017.

        Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, αλλά και με βάση τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ.2/52259/ΔΕΠ από 19-07-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τα ως άνω επιδόματα εξακολουθούν να καταβάλλονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης του νέου μισθολογίου, ήτοι την 31-12-2016.

        Επίσης, βάσει των παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου μισθολογίου, ήτοι μέχρι την 31-12-2017, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, ορίζεται ότι, παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα ανωτέρω επιδόματα.

        Αυτό που εξ αρχής καταγγέλθηκε στην Κυβέρνηση και πριν ακόμα ψηφιστεί η ως άνω διάταξη, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), ήταν ότι η πλειοψηφία των διατάξεων αυτών που αφορούν κεκτημένα επιδόματα, σήμερα ισχύουν και καταβάλλονται με βάση νόμους, ενώ από τούδε και στο εξής θα καταβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, με ότι αυτό συνεπάγεται για ένα δημοκρατικό πολίτευμα… Πέραν όμως αυτού, σήμερα, παρατηρείται μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εν λόγω Υπουργικών Αποφάσεων και μια αδυναμία στην ενημέρωση, καθώς και στη δημόσια διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, από την πλευρά της Κυβέρνησης.

        Θεωρούμε όμως βέβαιο, ότι οι αρχές του κράτους δικαίου, δε θα αφήσουν την ανωτέρω προθεσμία να παρέλθει άπρακτη και αν διαπιστώσουν ότι ο χρόνος δεν τους επαρκεί, θα παρατείνουν τον χρόνο έκδοσης των εν λόγω Υπουργικών Αποφάσεων, αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου, καταβάλλονται από την ελληνική πολιτεία όχι ως μορφή «μπόνους», αλλά ως ελάχιστη υποχρέωση στους τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής αστυνομικούς (επιδόματα αναπηρίας), καθώς και ως ελάχιστη αναγνώριση της επαυξημένης επικινδυνότητας του έργου των υπηρετούντων στις ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας (επιδόματα κινδύνου).

        Κλείνοντας, οφείλουμε για άλλη μια φορά, να υπενθυμίσουμε σε όλους το έργο και την προσφορά του συνόλου των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία, τονίζοντας ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πλειοψηφίας των πολιτών της χώρας που έχουν υποστεί τα πάνδεινα στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Είναι τα στελέχη αυτά που κάνουν περήφανους τους Έλληνες παγκοσμίως για τις δύσκολες υποθέσεις που φέρνουν εις πέρας και τις επιτυχίες τους σε πολύπλοκους επιχειρησιακούς τομείς. Παράλληλα, είναι αυτοί που έχουν υποστεί δυσβάσταχτες μειώσεις, τόσο στις αποδοχές τους, όσο και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν, ώστε να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς στον πολίτη. Στις εν λόγω μειώσεις δεν χωρούν και δε θα επιτρέψουμε να ενταχθούν τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου.

Η αναλγησία και η υποκρισία των Κυβερνώντων ΔΕΝ παράγουν ασφάλεια στον Πολίτη και στη Χώρα!!

 

                                                            Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                                   – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας                                          

   ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                                                                           ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά