Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.ΑΣ.Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Στη συνάντηση που πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών την  Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018, με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χρήστο, τέθηκαν πέραν των λοιπών θεμάτων και το ζήτημα της μη τήρησης της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, καθώς και το καθημερινό φαινόμενο σε πολλές Διευθύνσεις της Γ.Α.Δ.Α. να τροποποιείται η υπηρεσία την τελευταία στιγμή (ακόμα και αργά το βράδυ), όπως έχουμε ήδη επικοινωνήσει με την υπ’ αριθμ. 039 από 10-3-2018 ανακοίνωσή μας.

        Επειδή, όπως όταν πρέπει είμαστε καυστικοί, πρέπει όπου χρειάζεται να είμαστε  και δίκαιοι. Έτσι με πολύ μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι με τις υπ’ αριθ. 2000/18/512530 και 2000/18/512318 από 12/03/2018 Διαταγές της Γ.Α.Δ.Α. προς τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της:

  • Οι Διαταγές λήψεις αστυνομικών μέτρων για προγραμματισμένες συναθροίσεις – συγκεντρώσεις – αθλητικές συναντήσεις – επισκέψεις επισήμων κλπ θα εκδίδονται μέχρι την 13.00 της Παρασκευής για όσα γεγονότα είναι προγραμματισμένα να λάβουν χώρα από 06.00 της επόμενης Δευτέρας μέχρι την 06.00 της μεθεπόμενης Δευτέρας.
  • Για μη προγραμματισμένες συναθροίσεις – συγκεντρώσεις – αθλητικές συναντήσεις – επισκέψεις επισήμων κλπ οι Διαταγές, θα εκδίδονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και ει δυνατόν, μέχρι τη 13.00 της προηγούμενης ημέρας.
  • Οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού περιορισμένου πλαισίου και προς το σκοπό εξάλειψης παραπόνων του προσωπικού, για πρώτη φορά μαζί με την αυτοδίκαιη χρήση ημερησίων αναπαύσεων, γίνεται μνεία, όπως οι Προϊστάμενοι – Διοικητές Υπηρεσιών να ορίσουν Αξιωματικό, ο οποίος θα παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 394/2001, (χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού) και θα τους αναφέρει εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου του 15νθημέρου , αν υφίστανται αστυνομικοί  της Υπηρεσίας τους οι οποίοι δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.

         Η ανταπόκριση της Διοίκησης ήταν αυτή τη φορά άμεση και ως Δ.Σ. της Ένωσής μας δεν νιώθουμε ότι κάναμε ακόμα μία διεκπεραιωτική επίσκεψη όπως πολλές φορές συνέβη με προκατόχους της θέσης του Γ.Α.Δ.Α..

        Αναμένουμε και τον εξορθολογισμό των μέτρων τάξης – ασφάλειας – τροχαίας ώστε να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες στο αντικείμενό τους. Επισημαίνουμε ότι ο κ. Γενικός έχει ήδη με προφορική Διαταγή του ελαττώσει μεγάλο αριθμό μέτρων που υφίσταντο με παλαιότερες προφορικές Διαταγές προκατόχων του.

        Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας ελπίζουμε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των δύο Διαταγών καθώς και της εβδομαδιαίας Υπηρεσίας, ώστε να λογοδοτήσουν επιτέλους εκείνοι οι οποίοι δεν τηρούν αυτά που προβλέπονται στα Π.Δ. 394/2001 και 173/2013 και ελπίζουμε ότι τα υπόλοιπα ζητήματα που θέσαμε θα τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης.

         Έχουμε υποχρεωθεί να «πανηγυρίζουμε» για τα αυτονόητα, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να διεκδικούμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

         Θέλουμε τη συνδρομή και των ιεραρχικά προϊσταμένων Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. ώστε να επιλυθούν τα καθημερινά μας προβλήματα.

 

                                                                 Για το Δ.Σ.

                      – Ο –                                                                                                         – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας  

         ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                                             ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά