Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Επιστολή στον Διοικητή Ασφαλείας Αττικής για τα μέτρα της Υ.Κ.Α.

Στρατηγέ,

     Καθημερινά, μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας διατίθεται από όλες τις Υπηρεσίες Ασφαλείας (Κεντρικές και Περιφερειακές) για ενίσχυση της Υ.Κ.Α.

    Η Υ.Κ.Α. πρόσφατα με ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ εντολή η οποία δεν αναγράφεται στην Διάταξη υπηρεσίας σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί από τους συναδέλφους να προσέρχονται μισή ώρα νωρίτερα στην έδρα της, ενώπιον Αξιωματικού, αφού βεβαίως έχουν ήδη προμηθευτεί ασυρμάτους, τουτέστιν περίπου 45 λεπτά νωρίτερα πριν την έναρξη της 8ωρης υπηρεσίας τους. Εννοείται βεβαίως ότι ικανός χρόνος απαιτείται για αποχρέωση κ.λ.π. στο τέλος της υπηρεσίας.

    Όλος αυτός ο χρόνος, που σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζει το 2ωρο (ανάλογα με την απόσταση του τόπου των μέτρων από την  έδρα της Υ.Κ.Α.), δεν συνυπολογίζεται με το ωράριο εργασίας, από τις Υπηρεσίες των αστυνομικών με ότι αυτό συνεπάγεται εργασιακά.

    Επίσης, όπως γνωρίζετε, από τη στιγμή που οι διατιθέμενοι αστυνομικοί παρουσιάζονται στην έδρα της Υπηρεσίας, βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και η υποχρέωση από εκεί και πέρα για τον τρόπο μετάβασης στο σημείο που διατάσσονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους πεζοί, επιβαρύνει την ίδια την Υπηρεσία και όχι τους εργαζόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας στην Υ.Κ.Α.

    Ειδικότερα, η μετάβαση από την  έδρα της Υ.Κ.Α στα σημεία εκτέλεσης υπηρεσίας με τα Μ.Μ.Μ. είναι δυνατή εφόσον εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια και εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία (ωράριο λειτουργίας – απεργίες). Επισημαίνεται επίσης ότι η πρόσβασή μας στους συρμούς του μετρό δεν είναι δυνατή πλέον λόγω των κλειστών μπαρών στα σημεία εισόδου – εξόδου και έως την έκδοση Κ.Υ.Α. για την χορήγηση προσωποποιημένων καρτών του Ο.Α.Σ.Α. δεν υφίσταται εγγυημένη ελεύθερη πρόσβαση. Ως εκ τούτου από ισχύος της ανωτέρω ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διαταγής της Υ.Κ.Α. προκύπτει άμεσο πρόβλημα στο τρόπο και χρόνο μετακίνησης των διατιθέμενων αστυνομικών στα σημεία εκτέλεσης υπηρεσίας από την έδρα της Υ.Κ.Α.

    Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση προκειμένου:

1. Να δοθεί έγγραφη εντολή στις υφιστάμενες  Υπηρεσίες σας ώστε σε συνεννόηση με την Υ.Κ.Α. να ενημερώνονται και να καταχωρούν το σύνολο των ωρών εργασίας στα Βιβλία Υπηρεσίας από την ανάληψη έως τη λήξη αυτής, για να προσμετράται στον προβλεπόμενο από το Π.Δ. 394/2001 εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας αστυνομικού προσωπικού.

2. Να ληφθεί μέριμνα για την μεταφορά με υπηρεσιακό όχημα στο τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας, των συναδέλφων που διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας πεζοί, από την έδρα της Υ.Κ.Α.

     Η Ένωση Αθηνών δηλώνει ότι αν συνεχιστεί αυτό το εργασιακό «πισωγύρισμα»  θα αναλάβει σύντομα νομικές πρωτοβουλίες για την επιδίωξη του αυτονόητου.

                                                              Για το Δ.Σ.

                      – Ο –                                                                                  – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας                                        

         ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                     ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά