Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη Αστυνομικών – 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη Αστυνομικών – 401 Γ.Σ.Ν.Α.

 

     Μετά από οχλήσεις συναδέλφων – μελών της Ένωσής μας αναφορικά με συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν στα Κ.Ι.Α., αλλά και περιστατικά που μας έχουν καταγγελθεί και αφορούν τη μεταχείρισή που δέχονται στο 401 Γ.Σ.Ν.Α., οι οποίες τους καθιστούν ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας, απορίες για τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, τα ηλεκτρονικά ραντεβού κλπ., αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Αθηνών αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Ρήγα Νικόλαο, τον Αντιπρόεδρο Χύτα Κωνσταντίνο, τον Οργανωτικό Γραμματέα Φούκα Θεόδωρο και τον Αναπληρωτή Ταμία Τσοκαναρίδη Ιωάννη, συναντήθηκε με τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Υγειονομικού Α.Ε.Α. Υποστράτηγο κ. Μαλεβίτη Ηλία, του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών Ταξίαρχο κ. Μπαδέκα Αθανάσιο καθώς και με τον Προϊστάμενο Διοικητικού Κ.Ι.Α. Υ/Α’ κ. Σιγάλα Γεώργιο.

 

     Τα μέλη της Διοίκησης της Ε.ΑΣ.Υ.Α. γνωστοποίησαν στους Προϊσταμένους:

 

  • Τις καταγγελίες μελών μας για υποβαθμισμένη μεταχείριση από πλευράς του προσωπικού του 401 Γ.Σ.Ν.Α. σε αυτούς, με την εξυπηρέτησή τους να έπεται των στρατιωτικών ανεξαρτήτως περιστατικού, παρόλο που οι αστυνομικοί πληρώνουν εισφορές στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο, του οποίου είναι μέτοχοι.
  • Ότι από της 29 Νοεμβρίου 2017 προτείναμε με επίσημο έγγραφό μας, το 401 Γ.Σ.Ν.Α. να δέχεται όχι μόνο τα επείγοντα περιστατικά των συναδέλφων, αλλά και να λειτουργεί μόνιμα σε αυτό επί 24ωρου βάσεως ειδικό γραφείο υποδοχής των αστυνομικών, το οποίο θα κατευθύνει τους τραυματισθέντες αλλά και τους χρήζοντες τακτικής νοσηλείας συναδέλφους.
  • Προτείναμε τη δημιουργία ειδικής πτέρυγας στο 401 Γ.Σ.Ν.Α.  που θα υπάγεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία ή σε κάποιο άλλο νοσηλευτικό χώρο (π.χ. ΝΙΜΤΣ).
  • Γνωστοποιήσαμε τα πολλά παράπονα ασθενών κατά την επίσκεψή τους στα Κεντρικά Ιατρεία Αθηνών και την αντιμετώπιση που πολλές φορές έχουν, δεχόμενοι απαξιωτικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνάδουν σε χώρο πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Θέσαμε τις ελλείψεις σε σημαντικές ειδικότητες γιατρών όπως π.χ. πνευμονολόγων, δερματολόγων, παθολόγων, ογκολόγων κλπ. Η αύξηση του μεταναστευτικού αλλά και οι ελλιπείς συνθήκες καθαριότητας στις αστυνομικές υπηρεσίες έχουν αυξήσει τα κρούσματα ασθενειών που άπτονται αυτών των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα οι ήδη υπάρχοντες γιατροί να μην επαρκούν.
  • Διαμηνύσαμε ότι πρέπει να εκδοθεί σαφής Εγκύκλιος -Διαταγή που να ορίζει το δικαίωμα επίσκεψης στα Κ.Ι.Α. των μελών της οικογένειας των εν ενεργεία  και συνταξιούχων αστυνομικών (π.χ. γυναίκα , παιδιά κλπ).Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι γιατροί δεν  δέχονται τα παραπάνω προστατευόμενα μέλη του κυρίως ασφαλισμένου, εάν αυτά είναι ασφαλισμένα σε άλλον Φορέα, αφού το άρθρο 4 του Π.Δ. 584/1985 δεν το αναφέρει ρητά.
  • Στηλιτεύσαμε περιπτώσεις αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών με αντιφατικό χαρακτήρα που δημιουργούν προβληματισμό.
  • Ζητήσαμε τις λεπτομέρειες για τον νέο θεσμό του οικογενειακού γιατρού και  πόσο επηρεάζει τους γιατρούς των Κ.Ι.Α. στις επιλογές από μέρους μας.
  • Εξετάσαμε την δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος ηλεκτρονικών ραντεβού για τους γιατρούς των Κ.Ι.Α.

     Ο Ταξιάρχος κ. ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος, παρουσία του Υπαστυνόμου κ. Σιγάλα, μας ανέφερε για το θέμα του 401 Γ.Σ.Ν.Α. ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου επιθυμεί την παρουσία αστυνομικών και συμφωνεί να συναφθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα αποτυπώνει ξεκάθαρα το πλαίσιο αντιμετώπισης των αστυνομικών στο χώρο, ανάλογα βέβαια και με το κάθε περιστατικό, σημειώνοντας ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος που δεν έχει σύνδεσμο, παρόλο που υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο εν λόγω νοσοκομείο. Επίσης κατά τη γνώμη του, στο κτήριο της υπηρεσίας του υγειονομικού της οδού Πειραιώς θα έπρεπε να λειτουργούν μόνο οι επιτροπές και οι γιατροί να βρίσκονται για ραντεβού υγειονομικής περίθαλψης στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. ή ακόμη και στο ΝΙΜΤΣ.

     Για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ανέφερε ότι η λειτουργία του δεν θα επηρεάσει επ’ ουδενί τον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ι.Α. Συμφώνησε ότι υπάρχει όντως έλλειψη σε δερματολόγο, πνευμονολόγο, παθολόγο και γενικών ιατρών, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση μέριμνα για κρίσιμα περιστατικά, (όπως π.χ. της Ομόνοιας, είτε τροχαίου ατυχήματος κλπ) στήριξης των αστυνομικών από ψυχολόγους ή από κοινωνικούς λειτουργούς , ώστε να προτείνουν την απαλλαγή του αστυνομικού από την εκτέλεση υπηρεσίας τις επόμενες ώρες ή μέρες μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Τέλος  πρόσθεσε ότι υπάρχουν στο Σώμα συνάδελφοι πτυχιούχοι ιατρικής διαφόρων ειδικοτήτων που μένουν ανεκμετάλλευτοι λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου που θα καθορίζει τον τρόπο απορρόφησης τους από την Διεύθυνση Υγειονομικού /Α.Ε.Α.

     Ο Υποστράτηγος κ. ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ηλίας, συμφώνησε στην πρόταση της Ένωσής μας για την ανάγκη δημιουργίας μνημονίου ενεργειών με την πλευρά του 401 Γ.Σ.Ν.Α. και τη παρουσία συνδέσμου στα τακτικά ιατρεία εκεί. Μια πρόταση που έχει υιοθετηθεί αλλά βρίσκεται  ξεχασμένη εδώ και μήνες στο Αρχηγείο. Από πλευράς του έχει προταθεί η παρουσία γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ για την απόκτηση πτέρυγας σε στρατιωτικό νοσοκομείο βασική προϋπόθεση είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα δίνεται δυνατότητα εργασίας σε αυτά και στους γιατρούς της ΕΛΑΣ.

     Για τα περιστατικά αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς γιατρών των Κ.Ι.Α. σε αστυνομικούς, ήταν κάθετος και τόνισε ότι έχει ήδη δώσει σχετικές εντολές για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. Μας ανακοίνωσε ότι στα Κ.Ι.Α. λειτουργεί πλέον ψηφιακός ακτινογράφος και υπάρχουν αναβαθμισμένα πολλά ιατρεία (οδοντιατρείο, οφθαλμολογικό, μικροβιολογικό, φυσικοθεραπευτήριο, καρδιολογικό, Ω.Ρ.Λ. κλπ.).  Στην ερώτηση μας για ενίσχυση από τα Κ.Ι.Α. των άλλων υπηρεσιακών ιατρείων  (ΑΕΑ ,ΓΑΔΑ, ΔΑΕΑ. κλπ) μας απάντησε ότι τούτο θα εξετασθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα. Για τα ηλεκτρονικά ραντεβού ανέφερε ότι ήδη στην ιστοσελίδα των Κεντρικών Ιατρείων υπάρχει εφαρμογή και αναμένεται η σχετική Διαταγή για να τεθεί επίσημα σε λειτουργία. Για τον οικογενειακό γιατρό μας ανέφερε ότι ο νέος αυτός θεσμός είναι ανεξάρτητος με την πρωτοβάθμια υγειονομική παροχή που γίνεται από τα Πολυιατρεία μας και έτσι κάλλιστα μπορεί κάποιος να εγγραφεί στον θεσμό του οικογενειακού γιατρού αλλά και να συνεχίζει παράλληλα να επισκέπτεται τους ιατρούς μας.

     Η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των Αστυνομικών είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών, τα οποία η Ένωση Αθηνών προασπίζει και θα συνεχίσει να προστατεύει με κάθε πρόσφορο μέσο.

                                                              Για το Δ.Σ.

                      – Ο –                                                                                  – Ο –

                  Πρόεδρος                                                                   Γεν. Γραμματέας

             ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης                                                      ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά